S:1

Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? sorunun cevabı "Savurganlık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. Cam kavanozII. Tahta kalemIII. Porselen TabakIV. İnsan vücuduYukarıdakilerden hangileri saydam maddedir? İstiklal Savaşımızın zaferle sonuçlanması üzerine İngilterede hükûmet istifa etmiş, Yunanistanda da Anadoludaki başarısızlıktan sorumlu tutulan devlet adamları cezalandırılmışlardır.Bu durum, Kurtuluş Savaşının hangi alandaki etkilerine bir örnek oluşturur? 46 liraya, kilosu 10 lira olan biberden 3 kg alan Halit kaç lira para üstü alır? Seçildikleri köy ya da mahallede muhtara çalışmalarında hangi meclis yardımcı olur? Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kural olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ozan ile Ardanın bilyeleri toplamı 27dir. Ardanın bilyeleri Ozanın bilyelerinin 2 katından 3 fazla ise Ardanın kaç bilyesi vardır? İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler bakımından fenotip oranı nedir? Bir şekle öteleme ve simetri yaptırıldığında, aşağıdaki özelliklerden hangisi değişir? Normal zekâ düzeyinde zekâ bölümü, aşağıda verilen rakam çiftlerinden hangisi arasında değişiklik gösterir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Garip Hareketi içinde yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisi şarkı türünün genel özelliklerinden biri değildir? "7095" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Hz. Rukiyenin vefatından sonra yine Peygamberimizin kızı olan Ümmü Gülsümle evlenen Zinnureyn lakaplı sahabi kimdir? Fatiha suresi nerede indirilmiş ve kaç ayettir? Bir müzeye 1. gün 2345 turist, ikinci gün 3435 turist, üçüncü gün ise bunların toplamı kadar turist gelmiştir. Buna göre müzeyi üç günde kaç kişi ziyaret etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşında bizimle birlikte savaşmıştır? İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.Buna göre; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz.( ) Allahın Cemil ismi Onun mutlak güzel ve evrendeki tüm güzelliklerin kaynağı olduğunu ifade eder. ( ) İnsanın evinin önü, avlusu başta olmak üzere yaşadığı fiziki çevreyi temiz tutması, Hz. Peygamberin sünnetidir. ( ) Tabiatta, insanların yaptığı yanlışlar nedeniyle bozulmayacak bir denge ve düzen vardır.( ) Dinimiz, israfı yasaklamakla ekolojik düzenin korunmasına katkıda bulunmaktadır. ( ) Kişinin diktiği bir ağaç, ona öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eder. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? Rakamları birbirinden farklı, 8 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? 1. Benzi atmak 2. Benzinde kan kalmamak 3. Benzi uçuk 4. Benzi sararmakYukarıdaki deyimlerden hangileri Korkudan, heyecandan benzi sararmak, solmak anlamındadır? Her dinin kutsal gün, gece ve bayramları vardır. İlahî dinlerde bu kutsallık ya doğrudan dinin bir emri gereği yapılır ya da peygamberlerin hayatında doğum, hicret ve vefat ... gibi bazı dönüm noktalarını ifade eder.Bu açıklamaya göre aşağıda verilen kutsal gün ve gecelerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)in hayatıyla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir ısı alışverişi sonucu oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kul­lanılmamıştır? Osmanlılarda, aynı meslekten olanların karşılıklıyardımlaşma esasına göre birleşerek meydanagetirdikleri özel teşkilatlara verilen ad,aşağıdakilerden hangisidir?A) LoncaB) ZeametC) KadırgaD) Enderun Fotosentetik ve oksijenli solunum yapan prokaryot bir organizmada aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi kesinlikle bulunur? Yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından insanı etkileyen eski konakların her biri sakinlerinin hayat hikâyelerini de yansıtıyor.Bu parçadaki altı çizili söz grubunun türü aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu. Metinde hangi ağaçtan bahsediliyor? Hangi cümlede sıfat tamlaması zarf tümleci olarak görev yapmaktadır? Bir bilgisayar ağı kurmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Üniversite sınavına hazırlanan Aslı hafta da 700 soru çözmeyi planlıyor. 2 ay boyunca hiç aksatmadan planını uygulayan Aslı toplam kaç soru çözmüştür?(1ay 4 hafta) Kır kelimesi hangi cümlede parçalamak, bölmek anlamında kullanılmıştır? Yağıbasan Medresesi ................... döneminde yapıldı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya'nın uydusu aşağıdakilerden hangisidir? Doğruluğu kişilere göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen bilgiye olgu denir.Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez? Hangi cümledeki ifade yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri benimseyen şairlerden değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. şeklinde tanımlanan genel hak aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın yuvarlak olduğunu bir gemi yolculuğu ile ispatlayan ünlü denizci kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir