Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve Sıddık lakabı olan kimdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve Sıddık lakabı olan kimdir? sorunun cevabı "Hz Ebubekir (r.a.) " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir?r e _ d “Kanı beynine çıkmak” deyiminin anlamı hangisidir? Okulda bulunan 1234 öğrencinin 689’u kız öğrenci ise bu okulda kaç tane erkek öğrenci vardır?  James Chadwick, bazı çekirdek tepkimeleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda çekirdekte protonlardan başka taneciklerin de bulunduğunu deneylerle belirledi. Bu parçacıklar yüksüz fakat protonla yaklaşık aynı kütleye sahiptir.Bu parçacıklara ne ad verilir? • Edip Ahmet Yükneki tarafından XII. yüzyılda yazılmıştır.•   Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.•   Dinî  tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?         1 -Dik açılar doksan derecedir.        2- Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.        3- Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.        4- Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum   Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?  Hz. Muhammed (s.a) hangi tarihte, nerede doğmuştur? Peygamberimizin hicretten hemen sonra yaptırdığı ve içinde kabrinin de bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir?A) Mescid-i NebiB) Cennetü’l BakiC) Mescid-i HaramD) Kâbe “Ben, Fatma ve Tarık, akşama size geleceğiz.” Cümlesinde zamir görevinde kaç tane kelime vardır? Doğu Komşumuz İran yüzölçümü olarak ülkemizden kaç kat daha büyüktür? Bir otobüste 13 yolcu vardır. Otobüse durakta 12 yolcu daha binerse yolcu sayısı kaç olur?