S:1

Müslüman olan Peygamber Efendimizin sohbetine katılan kişilere ne ad verilir?

Müslüman olan Peygamber Efendimizin sohbetine katılan kişilere ne ad verilir? sorunun cevabı "Sahabe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç kullanılmıştır? Aşağıda bahsedilen özelliklerden hangisi miladi takvime ait değildir? Babasının yaşı, Busenin yaşının 4 katı kadardır. Babası ise annesinden 3 yaş büyüktür. Buse 8 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir? Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir? I. Yerkürenin iç kısmının ısı enerjisine denir.II. Yeryüzüne çatlaklardan doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaşır.III. Temiz, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerjidir.Yukarıdaki verilen açıklamalar aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisine aittir? • Asıl adı Celaleddin Muhammeddir.• 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.• Mesnevi adlı eserini Farsça yazmıştır.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? ‘Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitabın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allahın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allahın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir...(Zümer suresi, 23. ayet)Bu ayetten Kuranı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi ihtiyaç kavramına bir örnektir? Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki nedir? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Bedenimizin gerekli gıdalara ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun gıdası iman ve ibadetlerdir. İbadet, ruhumuzu yükseltir, bizi kötü- lüklerden sakındırır, ahlâkımızı olgunlaştırır, en değerli varlığımız olan imanımızı korur. Hayatta insanın çeşitli sıkıntılarla karşılaşıp ümitsizliğe ve bunalıma düştüğü zamanlar olur. Böyle durumlarda insan ibadetle bunalımdan kurtulur. Çünkü insan ibadet sayesinde Allaha yaklaşır.Bu metne başlık olabilecek en uygun seçenek aşa- ğıdakilerden hangisidir? Kızılkaya Dağı hangi ilimizdedir? Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Deyin ki: Biz Allaha, bize indirilene (Kurana), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsaya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz Ona teslim olmuş kimseleriz. (Bakara suresi, 136. ayet)Bu ayetin bize verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 406.705 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kaç tane 500 mL 10 litre eder ? I. İtfaiye araçlarıII. Organ ve doku nakil araçlarıIII. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarIV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçlarıVerilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır? Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatında önemli söylevcilerden biridir? Işığın soğurulması ile ilgili günlük yaşamdan verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisini bir rakamla yazamayız? Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz ? • Hız yapmaktan zevk alan, usta bir şofördü.•Yağmur, hızını şimdi daha da arttırdı.• Fizikte, alınan yolun zamana oranına hız denir.Bu cümlelerde hız sözcüğü hangi anlamda kullanılmamıştır? Okunuşu onbeş tam binde yüz yedi olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Irmağın suyu kulağıma tatlı bir ninni fısıldıyordu.Bu cümledeki söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Yaptı araba büyük bir kaza. Cümlesi ile ilgili hangisi doğrudur? Sınav için çok çalıştım. Tüm konuları biliyorum. Hazırlık sorularını çözdüm. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok. Kesinlikle bu sınavı kazanacağım. Hiçbir şey buna engel olamaz.Bunları söyleyen bir öğrenci, aşağıdaki ayetlerden hangisine ters düşmüş olur? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat özgürünün kısıtlanması durumunda karşılaşılan sorunlardan birisi değildir? 100 tane balonun %25 ini satan baloncunun ,geriye kaç tane balonu kalır? Okul ve sınıf kurallarına uymazsak aşağıdakilerden hangisini yaşayabiliriz? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir spor takımında kaptanın (liderin) görevi nedir? Köy ve mahallenin yönetiminden sorumluolan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan Bayramıyla ilgili verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır? Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur.İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar.Bireyler topluma uyum sağlayamaz olur.Parçada, yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? (1) Çocuk Kalbi adlı kitap ilkokul çağındaki bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını anlatır. (2) Yazar kendi oğlunun günlüklerinden hareketle bu kitabı yazmıştır. (3) Dünyanın tüm dillerine çevrilmiştir. (4) En yararlı çocuk kitaplarındandır.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi öznel yargılıdır? XX. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devletinin durumunu gösteren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir