S:1

Aşağıdaki şıkların hangisinde en büyük kıta ve en büyük okyanus birlikte verilmiştir?

Aşağıdaki şıkların hangisinde en büyük kıta ve en büyük okyanus birlikte verilmiştir? sorunun cevabı "Asya- Pasifik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden biri değildir? 7 kurşun kalemim vardı. 4 kalem de dedem verdi. Kalemlerimin bir kısmını kaybettim. 3 tane kalemim kaldı. Kaç tane kalem kaybettim? Ahmet, Cemi görünce ne yapacağını şaşırmış. Cümlesindeki yazım yanlışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarından biridir? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ? Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanların göreve dönmek için başvuru tarihinden itibaren azami kaç gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur? 12 kalemi 4 arkadaş eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaç kalem düşer? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Karabaş bize baktı. Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? İnsanların sevap ve günahlarını yazan meleklere ne ad verilir? Alevi-Bektaşilerin, evrende bulunan her şeyindöndüğünden hareketle, cem ayinlerinde Allahaolan aşk ve sevgilerini ifade etmek için ayaktadönerek yapmış oldukları ritüellere ne ad verilir? Playing with your phone all the time is a bad - - - - of you. Hangisi krokinin özelliklerinden değildir? Atom kavramıyla ilgili,I. İlk defa atom kavramını Demokritus kullanmıştır.II. Atom ile ilgili bir model öne süren ilk bilim adamı Dalton dur.III. Atomın günümüzdeki tanımı elementin özelliğini taşıyan en küçük yapı yapı taşıdır.yargılardan hangileri doğrudur? Seçeneklerden hangisi Allah (c.c.) ta-rafından İlahi Kitapların insanlara gön-deriliş amaçlarından birisi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Yıldız Sarayı Kompleksi hangi ilimizdedir? Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinde bulunmaz? Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ...................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 16 923 + 58 147 işleminin sonucu aşağıdaki sayılardan hangisine daha yakındır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine ülkemizde rastlanmaz? Bir maddenin elektrik iletimine karşı gösterdiği zorluğa ............... denir?Yukarıdaki cümle aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doldurulmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin yorum u yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisi gel- fiilinin olumsuz soru çekimidir? 1. Saç-sakal tıraşı olmak2. Yemek yemek3. Tırnak kesmek4. Hayvanlara zarar vermekYukarıdakilerden hangisi Hacda ihramlı iken yapılması yasak olan bir davranış değildir? Atatürk'e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmeliy­di. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrım­cılığa uğramamalıydı.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşünce­lerinin gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? Pil ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ürünlerden hangisi eğitim alanında kullanılmaz? 925 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they dont have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their childrens Internet habits.What is the text about? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri değildir? Düz döndürme, bir önermenin niteliğini değiştirmeden özne ve yüklemin yerinin değiştirilerek anlamca eşdeğer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.Aşağıdakilerden hangisi Bazı insanlar hastadır. önermesinin düz döndürmesidir? Aşağıdakilerin hangisinde alfabemizin ilk ve son harfi verilmiştir? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? Milli Egemenlik kavramı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Kısa sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bulunduğumuz yere göre bir yerin bulunduğu tarafa ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir