Sorubak Test Çöz

Soru:1
Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
() Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır
() Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.
() Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.
() Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.
() İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir.

Cevap Yazın

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.() Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır() Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.() Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.() Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.() İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir. sorunun cevabı "YDDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.