Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(.....) Zeynep, kızlarından birinin ismidir.
(.....)Babasını doğmadan iki ay önce kaybetmiştir.
(.....)Mekkeliler ona Muhammedül Emin derlerdi.
(.....)Ona en çok bakan amcası Ebu Lehebdir.
Peygamber Efendimiz(s.a.v.),ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin başına doğru ise D, yanlış ise Y işaretiyazılacaktır.Buna göre doğru şık hangisi olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(.....) Zeynep, kızlarından birinin ismidir.(.....)Babasını doğmadan iki ay önce kaybetmiştir.(.....)Mekkeliler ona Muhammedül Emin derlerdi.(.....)Ona en çok bakan amcası Ebu Lehebdir.Peygamber Efendimiz(s.a.v.),ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin başına doğru ise D, yanlış ise Y işaretiyazılacaktır.Buna göre doğru şık hangisi olur? sorunun cevabı "D-D-D-Y " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir? Krokilerde ölçek yoktur.Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi destekler? Zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir? Büşra, okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder.Büşra’nın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Ece’nin  annesi su, un , şeker, yağ, kakao gibi maddeler kullanarak pasta yapıyor.  Pasta yapımında kullanılan bu maddeler hangi kelime ile ifade edilebilir?   "Olup bitenlere bu gözle bakmak, böyle değerlendirmek gerekir." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  I.Atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve başvuru şartları ile sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce duyurulur.II. Aday memur statüsünde olanlar ve bakanlık personeli sınav için başvuruda bulunabilir.III.İlgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava katılması mümkündür.IV.Aylıksız izinde bulunanların sınava katılması mümkün değildir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılacak yazılı sınav başvurularına ilişkin olarak doğru değildir? Hikâyede ortaya konulan olayın açılıp okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerle ilgili trafiksuçudur? Doğada yirmi çeşit aminoasit olmasına rağmen sınırsız çeşitte protein olabilmesinin nedeni, sentez sırasında kullanılan aminoasitlerin;I.  sayısının,II.  çeşidinin,III.  sıralamasının,IV. bağ çeşidininhangilerinin farklılığından kaynaklanmaktadır? Konuşma ve yazmada olayı, düşünce ve duyguları olabildiğince az sözcükle anlatmaya ne ad verilir?