S:1

Hz.Muhammed(s.a.v.)in doğduğu ortam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hz.Muhammed(s.a.v.)in doğduğu ortam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Adalet ve hoşgörü yaygındı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir? Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanlarından birisi değildir? Ülkemizde kanunları yapan, değiştiren ve kaldıran kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi değiştirilmemiş, bozulmamış, günümüze kadar aslını koruyarak ulaşmıştır? Bir elektrik direğinin 1/8 lik kısmı toprağın altındadır. Toprağın üstündeki kısmı 4,2m olan bir elektrik direğinin yerin arlındaki kısmı kaç cmdir? Ramazan ayında yapılan mukabele aşağıdaki- lerden hangisi ile geleneksel hale gelmiştir? "mustafa geçen gün adana'ya gitti. Orada ablası Sevinçlerin kedisi pamuk ile oynadı." Büyük harflerin yazımı ile ilgili kaç tane yanlışlık yapılmıştır? Hangisi Peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayılarınyazılışıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kurallar .................................................Cümlesi hangi seçenekle tamamlanamaz? Türkçe ders kitabımızın sayfa sayısı 278dir. Kitabımızın 89 sayfasını bitirdiğimize göre geriye kaç sayfa kalmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen kuruluş dönemi gelişmelerinden hangisi Gaza ve cihad politikası kapsamında HAÇLILARLA karşı gerçekleşen bir siyasi mücadele DEĞİLDİR? Duygu, düşünce, hayallerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasına - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür? İki doğal sayıdan biri 479dur. Bu iki doğal sayının toplamı 907 ise diğer doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir? Cemal Bey, 10 hektarlık tarlasının 75 dönümüne buğday geriye kalan kısmına arpa ekmiştir. Buna göre Cemal Beyin arpa ektiği kısım kaç m2 dir? Para ödeme kasalarına yöneldiğimde onunla karşılaştık. cümlesinde yer alan kelimelerden hangisi bir ismin yerine kullanılmıştır? Ben Allahı yağan karla BilirimAçan gülle, doğan günle, Baharla bilirim.Ben Allahı uçan kuşla Bilirim.Bu şiirde verilen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele yıllarında Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararları hızlı bir şekilde halka duyurmak ve Türk kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kurulmuştur? Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (...) Emevilerin hoşgörü politikası sayesinde Türklerin İslamiyet ile tanışması kolaylaşmıştır.(...) Abbasiler Türklere özel olarak Samarra adlı şehri kurmuşlardır.(...) Abbasiler döneminde halifelik babadan oğula geçen saltanata dönüşmüştür.(...) Mekkeli müşrikler ile Medineli Müslümanlar arasındaki ilk savaş Uhud Savaşıdır I. Ege denizi kıyılarında tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olmasıII. Akdeniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin yaygın olmasıIII. Karadeniz kıyılarında heyelan riskinin fazla olmasıTürkiyenin ekonomik yapısı üzerinde coğrafi konumunun olumlu etkisine örnek olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? En büyük servetimiz özgürlüktür.İçimdeki öfke hiçbir zaman dinmedi.Çocuk, kaplumbağayı arka bahçede görmüş. Savaşın ağır sonuçlarına katlanmalıyız.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden birinin anlamdaşı değildir? Yazı, resim veya şekillerin kağıt, kumaş gibi çeşitli malzemeler üzerine basılmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Çok paran varsa fakirlere yardım et. cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? 4 x ... = 3 x 4 yandaki eşitliği sağlamak için noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece kalın ünlüler bulunmaktadır? 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve toplu sözleşme kanununa göre sendika şubeleri en az kaç üye ile kurulur? Umut kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir yetenek değildir? Açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim görmüş, kibar bir kişidir. Aynı zamanda gösterişe düşkün ve savurgandır. Tanıştığı Mahpeyker Hanıma âşık olur. Onun kötü yola düşmüş bir kadın olduğunu bilmemektedir. Durumu öğrenen annesi oğlunu Mahpeykerin elinden kurtarmak için eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Ama cariye Ali Beyi kendine bağlayamaz. Daha sonra Mahpeykerin kötü bir kadın olduğunu öğrenen Ali Bey Dilaşupla evlenir. Eser Mahpeykerin kurguladığı entrikalar ve tuzaklarla devam eder. Eserin sonunda Mahpeykerin kiraladığı katil, Ali Bey yerine Dilaşupu öldürecek, Ali Bey de Mahpeykeri öldürecek ve kendisi de hapiste hastalık ve kahırdan ölecektir.Yukarıda sözü edilen edebî eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biri değildir? Gök cisimlerinin ve Dünyanın şeklini küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdir? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin olumsuz yönlerinden biridir? Çıkınca damın tepesine Gelir keyfi yerineŞarkı söyler arkadaşlarıyla birlikte Miyav sesleri karışır gecenin rengine.Bu dörtlükte aşağıdaki varlıkların hangisinden söz edilmektedir? 9 m 60 cm lik tahtadan 4 tane 60 cm lik parça kesilirse kaç cm lik tahta kalır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir