S:1

Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir?

Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? sorunun cevabı "Çevre kirliliği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Atatürkün çağdaş devlet anlayışında;I. Tam bağımsızlık fikrinin benimsenmesi,II. Yöneticilerin sınırsız süre ile seçilmesi,III. Egemenliğin ulusa dayanmasıözelliklerinden hangilerinin olması beklenir? Kloroplast bulunduran tek hücreli bir canlı ile ilgili,I. DNA sitoplazmada dağılmış durumdadır.II. Metabolik olaylar zarlı organellerde gerçekleşir.III. Fotosentez yaparak kendi besinini üretir.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, hayvansal besinlerden değildir? Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir kavram ve açıklaması birlikte verilmiştir?(1) Uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalı, ders kitapları ile yetinmemeliyiz. (2) Uygarlık, bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anılarınbir toplamıdır. (3) Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. (4) Uygar bir insan olmanın biricik yolu okumaktır. Hz. Muhammed'e güvenirliği nedeniyle uygun görülen sıfat hangisidir? Bir koşu yarışında Hakan yarışı 7 dk 31 sn de, Musa ise Hakandan 45 saniye daha geç tamamlıyor. Musa yarışı kaç saniyede tamamlamıştır? 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir noktalama işaretiyle tamamlanır? 50' nin 6 fazlasının 15 fazlası kaçtır ? Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir? 400 sayısının %20sinin %5i kaçtır? Aşağıdaki karşıt (zıt) anlamlı sözcüklerden hangisi yanlış verilmiştir? Ayten teyze, torunlarına karşı her zaman .......... .............. davranır. Cümlesinde noktalı yere hangi seçenekteki iki sözcükte yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik anlamı taşıyan bir fiil vardır? Semî, Allah her şeyi - - - -, anlamına gelir. Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Gebelere - - - - aşısı (gebeliğin 4. ayında 1. aşı, birinci aşıdan en az 4 hafta sonra 2. aşı, ikinci aşıdan 6 ay sonra 3. aşı) yaptırılmalıdır.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 83587 sayısının 7358 eksiği kaçtır ? Aşağıdaki altı çizilmiş sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur? Kronolojik sıralama yaparken olaylar ........................ olarak sıralanmalıdır.ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 34 ile 44 arasında kaç tane tek sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan birisi değildir? Akıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aklımdan tuttuğum sayının 5 katı 350dir. Tuttuğum sayı kaçtır ? Arkadaşlarımla yiyeceğimi paylaştım' Cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini zorlaştırır? Okul çantamızı neye göre hazırlamalıyız? I. Elektrik parası yatıracaktım.II.Bir şey söyleyebilir miyim?III.Şimdi vezne kapalı; biraz bekleyebilir misiniz?IV. Evet; buyurun.Yukarıdaki cümlelerle nasıl sıralanırsa, iki kişinin karşılıklı konuşması haline gelir? İslamiyetten önce Türk toplumunda kadın ata binme, silah kullanma ve savaşabilme özelliklerine sahip olmuştur. Dede Korkut Hikayelerinde de Türk kadınından saygıyla bahsedilmiştir.Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Kadının toplumdan soyutlanmadığıII. Kadına değer verildiğiIII. Erkek nüfusun yetersiz olduğudurumlarından hangilerine ulaşılabilir? Dinle sana bir nasihat edeyim: Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yâd ellere açıcı olma.Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyedeki ovaların, yoğun nüfuslu olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Bilim ve Teknoloji Haftası ne zaman kutlanır? Lozan Barış Antlaşmasında;• Türkiye, dış borçları Osmanlıdan ayrılan devletler ile birlikte ödemeyi kabul etmiştir• Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır• Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılmasına karar verilmiştirBu bilgilere göre Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Hakan Bey, apartmanlarına yeni taşınan Fatih Beye hastanenin yerini kâğıt üzerinde tarif etmek istiyor.Bu durumda Hakan beyin aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygun olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir