S:1

Cemile, içinde 9 l su bulunan fanusa balıkları koyuyor. Su seviyesi 9600 ml oluyor. Buna göre balıkların hacmi kaç mililitredir?

Cemile, içinde 9 l su bulunan fanusa balıkları koyuyor. Su seviyesi 9600 ml oluyor. Buna göre balıkların hacmi kaç mililitredir? sorunun cevabı " 600 ml " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
 Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklenmiştir? Hangisi bir cümledir?  Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Teorisinde etkinlik ve verimliliğin artırılması için hangi ilkelere uyulması gerektiğine yönelik yapılan araştırmalardan değildir?  Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir? "Gitar çalmayı seviyorum. İyi gitar çalabilmek için kursa gidiyorum." diyen Gül' ün hangi yönü güçlüdür? Aşağıdakilerden hangisi bir donanım birimi değildir?   ( )Bu şiir didaktik bir şiirdir( ) ( ) diyen öğretmeniydi( )Fakat  o bunun farkında değildi( )   Yukarıdaki parantez içlerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?   Aşağıdaki kaslardan hangisi istemsiz olarak çalışır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? •   Çiçekler açar.•   Havalar ısınmaya başlar.•   Göçmen kuşlar geri döner.Yukarıda hangi mevsimin özellikleri  verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6, 5, 1, 4 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 7000 den küçük en büyük doğal sayının yüzler basamağında hangi rakam bulunur? Kur'an'da  bir çok ayet Hz. Muhammed(s.a.v.)’den bahseder. Kur’an’da yer alan aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret eder? Kur’an’ın ilk inen ayetinde, aşağıdakilerden hangisi emredilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir ? “Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.”Bu atasözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir? Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmak toplumda hangi duygunun gelişmesine etki eder? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır?   Leyleklerin göç etmeye başlamasıyla sonbaharın geldiği bilgisi gündelik bir bilgidir. Gündelik bilgi neden-sonuç ilişkisini bilimsel olarak açıklamayan kişinin öznel algı ve yargılarına dayanır.Bu durumda gündelik bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olmaz? Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ve kasanın içine sabitlendiği donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? Haricilere göre büyük günah işleyen İslam dairesi dışına çıkar.Haricileri bu sonuca götüren aşağıdaki düşüncelerden hangisidir? Ahmet kırtasiyeden tanesi 3 lira ve 5 lira olan kalemlerden toplam 45 tane almış ve 177 lira ödemiştir.Buna göre Ahmet tanesi 5 lira olan kalemlerden kaç tane almıştır? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi İletişimin BOZUCU engellerindendir? İklim olaylarının meydana gelmesinde aşağıdaki atmosfer katmanlarından hangisinin belirleyici etkisi daha fazladır? Hangisi bizim sorumluluğunuzda olan bir iş değildir? Aşağıdakilerden hangisinin en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali diğerlerinden farklıdır? Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim görmüş, kibar bir kişidir. Aynı zamanda gösterişe düşkün ve savurgandır. Tanıştığı Mahpeyker Hanım’a âşık olur. Onun kötü yola düşmüş bir kadın olduğunu bilmemektedir. Durumu öğrenen annesi oğlunu Mahpeyker’in elinden kurtarmak için eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Ama cariye Ali Bey’i kendine bağlayamaz. Daha sonra Mahpeyker’in kötü bir kadın olduğunu öğrenen Ali Bey Dilaşup’la evlenir. Eser Mahpeyker’in kurguladığı entrikalar ve tuzaklarla devam eder. Eserin sonunda Mahpeyker’in kiraladığı katil, Ali Bey yerine Dilaşup’u öldürecek, Ali Bey de Mahpeyker’i öldürecek ve kendisi de hapiste hastalık ve kahırdan ölecektir.Yukarıda sözü edilen edebî eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi veri tabanının avantajlarından birisidir. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ  suresi, 36. ayet)Bu ayette insanlar aşağıdakilerden hangisine karşı uyarılmıştır? Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir? Ateşleme için yeterli akım oluşmaz ise egzoz dumanı hangi renkte olur? “Mazdek İsyanı’’ aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yaşanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir? “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır.” (Fussilet suresi, 33. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette söz edilen kişilerin özelliklerinden biri değildir? Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir? “Sabah olunca,güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını aydınlattı.”Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?  53214>..............>53055 Verilen karşılaştırmada noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yazılamaz? Sevgili Kardeşim,            Sana uzun zamandır yazamadım. Burada işlerim çok yoğundu. Bir de oturduğum evden taşınmam gerekti. Tüm bunlar çok vaktimi aldı. Şimdi daha büyük bir ev buldum.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir