S:1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ?

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden değildir ? sorunun cevabı "Kararsızdırlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışın oluşmasına katkı sağlamaz? “Ey ateş! - - - - karşı serin ve selamet ol” (Enbiyâ suresi, 69. ayet)Ayette söz edilen, Allah’ın izniyle ateşin yakmadığı Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdaki  kurumlardan hangisinin  trafikle ilgisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerden biri değildir? Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka Tanrılar olsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. ( Enbiya – 21 )Yukarıdaki ayet bize aşağıdaki kavramlardan hangisini hatırlatır ? You - - - - drive so fast, or you will have an accident. Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarında yolcuların uymak zorunda olduğu kurallardandır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın görevi vurgulanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi okulla ilgili yaptığımız işlerden birisidir? “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun  kusurunu örter.”Bu hadiste bir Müslümanın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Kınalıada’ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıada’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?  Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden  hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi sabah kalktığımızda yaptığımız işlerden biri değildir? Uhud Savaşı hangi tarihte yapılmıştır? “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...” (Mü’min suresi, 78. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz............. plays football after school everyday.  Kişilik gelişiminin en çok şekillendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal’in “Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız!” emri doğrultusunda zamanı gelince askerler ileri atılmış ve düşman imha edilmiştir. Böylece Conkbayırı’nda zafer kazanılmıştır.Bu olay Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka…………………………yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir? Sapancı Gölü’nün masmavi su-larına, muhteşem bir bitki örtüsünün yeşilliği düşüyor. Doğanın sessizliği içinde bir renk çığlığı Sapanca. Yeşilin her tonu, akıllara durgunluk veren bir bereket ve güzellikle boy atıp durmuş. Bir de tatlı, ılık bir esintinin getirdiği o bayıltıcı kokuyla âdeta kendinizden geçersiniz burada.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 8 çeyrek saat, kaç saattir? İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebiliriz?  –3, –5, +1, –10 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarına uygun bir davranıştır? Diyafram kasının görevi nedir? 9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı hangi şehirde imzalanmıştır?  Kaldı - Çöplük - Sinirli - Sınav - Ama- İle - SınıfYukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi isimdir? Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(....) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.(....)  Isı, bir enerji türüdür.(....) Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.(....)  Isı alan demirin hacmi artar.(....) Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez.  Yüzey gerilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu öğelerdendir? Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfu’zZunün, Cihannüma, Fezleke…Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Baş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış3 dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısına ………………... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda söylenenlerden hangisine hayır demeliyiz?  “Bu yaz her hafta bir hikaye yazdım.” cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir