S:1

Köy ve mahallenin yönetiminden sorumluolan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Köy ve mahallenin yönetiminden sorumluolan görevli aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Muhtar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Konuşmanın temel amacını anlamadan ve ana mesajını almadan yapılan dinleme türüne ne ad verilir? • Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? Dünyada çocuk haklarını korumak ve çocukların çocukluk dönemlerini yaşamaları için Çocuk hakları sözleşmesi kabul edilmiştir. Buna göre 11 yaşındaki bir çocuk aşağıdaki haklardan hangisine sahip olamaz? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;I. Tek zincirindeki nükleotit sayısıII. Toplam Guanin sayısıIII. Hidrojen bağı sayısıyukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? Bir bardak içerisinde termometre ile ölçüldüğünde 38 ºC sıcak su vardır. Kaç derecelik su eklenirse bardaktaki suyun derecesi daha fazla düşer? Aşağıdakilerden hangisi Mekkenin fethinden sonra olmuştur? Mısırlılar güneş yılı esasına dayanarak günümüzde kullanılan miladi takvimin temellerini atmışlardır. Bu durum Mısırlıların hangi alanda ilerlemiş olduklarının göstergesidir? Hz. Musaya gönderilen kutsal kitap ............................tır. Mert kahvaltısında• Şekersiz süt• Beyaz peynir• Haşlanmış yumurtaile beslenmiştir.Buna göre Mert aşağıdaki besin içeriklerindenhangisini daha fazla tüketmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Şanlı Urfanın turistik zenginliğidir? Aşağıdaki söz gruplarından hangisinde varlığın biçimini bildiren sözcük vardır? Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir? Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allahındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Mâide suresi, 120. ayet.)Bu ayet Allahın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Beklediğimiz misafirler biraz sonra gelir. cümlesindeki altı çizili zarfın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? "23" sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti ( . ) doğru konulmuştur ? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? I) Büyük Alan Ağı II) Geniş Alan Ağı III) Yerel Alan Ağı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar ağı türlerindendir? Peygamberimizle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Sübhâneke Allâhümme ve .........ve tebârekesmük.ve ........ ceddük. (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ........ Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri yazarsak Sübhâneke Duasını doğru yazmış oluruz? Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır.Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir? I. Mezar taşlarına yazılmış birçok metin vardır.II. Metinlerde Hakaniye lehçesi kulanılmıştır.III. Metinlerde sade, temiz bir Türkçe kullanılmıştır.IV. Metinler dinî içeriklidir; Göktanrı inancı, Manihaizm ve Budizmin etkisi görülür.V. Metinlerde Türk kelimesi ilk kez bu dönemde görülür.Destan Dönemi yazılı metinleriyle ilgili yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi madde­nin hâl değiştirmesine örnek değil­dir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gövde değildir? Bayrak – kırmızı kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Tanzimat edebiyatı, 1860 tarihinde Şinasi ile Agah Efendinin ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvali çıkarmalarıyla başlamıştır.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki deği-şikliklerin hangisiyle giderilebilir? "Pamuk" hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin ben- zeşmesine örnek vardır? Yarısı 10 olan sayının 5 eksiği kaçtır? Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupada bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.Buna göre Kavimler Göçünün sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden biri değildir? Yazıyı icat ederek tarih çağlarını başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 5 Tanesi 125 lira olan alabalıklardan 118 adet alan bir market balıkçıya ne kadar öder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir hata vardır? Herhangi bir önermede yüklem iki ada yüklenirse ikili yüklem adı verilir.Aşağıdakilerden hangisi ikili yüklemli bir önermedir? Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ bakımından daha zengindir? "İki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya ...................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Dikdörtgen şeklindeki bir masanın çevresi 18 metredir. Bu masanın bir kısa kenarı 3 metre olduğuna göre, bir uzun kenarı kaç metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir