S:1

İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ................faaliyeti yapar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ................faaliyeti yapar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Tüketim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
(I) Sait Faik, konularını yaşamdan ve kendi çevresinden almıştır. (II) Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz, çevresi de öyle. (III) Öykülerinde, yaşadığı günlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acıların ipuçlarını buluruz. (IV) Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçek. (V) Belki de bu nedenle konuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleminde herhangi bir kip eki kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarının sonuçlarından biri değildir? İngilizlerin I. Dünya Savaşında Orta Doğu petrollerini kontrol altında tutmak ve Kafkaslarda Ruslarla birleşmek amacıyla açtıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi doğru yazılmıştır? Ali, taşınırken kitaplarının tamamını 8 kolide paketledi. Her koliye 14 kitap koydu. Aliin kaç kitabı vardır? Uyku ya da gaflet nedeni ile unutulan namaz ne yapılır? Güneş, dünya ve ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eklem isimleri ve çeşitlerini yazarak eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmeyi yanlış yapmıştır? 60 L +300 ml +700 ml işleminin sonucu kaç litredir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Bir madde ile ilgili,• Oda koşullarında gaz hâlinde bulunur.• Molekülleri arasında sadece indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır.• İki farklı tür atom içerir.bilgileri veriliyor.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? 10 + 9 = işlemin sonucu kaçtır? - - - - you leave the house, turn off the TV. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmemiştir? Aşağıda verilen lisans türlerinden hangisinin bazı özelliklerini kısıtlı bir şekilde ücretsiz kullanabiliriz? 5 tane 110 kuruş, 7 tane 25 kuruş, 5 tane 50 kuruş kaç kuruş eder? Matematik dersinde çarpma işlemi yapılırken hangi noktalama işareti kullanılır? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente yapılan göçleri önlemek için alınabilecek tedbirler arasında gösterilemez? Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden ve hangi insani hak için savaşmıştır? hediye-armağan sözcükleri arasındaki anlam İlişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? Allahın her şeyi bilmesine ne denir? Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle beraber Almanya biraz rahatlamış İtilaf Devletlerinin işi ise daha zorlaşmıştır.Buna göre Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ile aşağıdaki devletlerden hangisinin durumunun daha da zorlaştğı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet dönemi fikir akımlarından biri değildir? Sesteş sözcükler bir arada kullanılarak cinas sanatı yapılır.Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır? Sahip olduğumuz en önemli hak hangisidir? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? Ramazan ayında, yeme içme faaliyetlerinden Allah(cc) rızası için, uzak durmaya ne denir? Home tuşunun görevi nedir? İnsanları ilk bakışta hangi özelliklerine bakarak ayırt edebiliriz? Ben gürültülü ortamlarda bulunmayı hiç sevmiyorum.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Gece etrafı aydınlatması için neye ihtiyaç duymayız? (I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dâhil edilemeyen melez yazılar, deneme diye okurun önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü yazılar olduğunuzannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? Canlılar için söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Carol : - - - - you open the window, please? It is hot.Steve : Of course. Nuketin 6 adımı yaklaşık olarak 180 santimetredir. Nuket in 40 adımı yaklaşık olarak kaç metredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir