S:1

Kalbi temiz bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz ?

Kalbi temiz bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz ? sorunun cevabı "yalan söylemez   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
71 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Adana -5 oC, İzmir 7 oC ise bu iki şehir arasındaki sıcaklık farkı kaç oC dir? 1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? 1. Tohum ya da meyve oluşturma2. Döllenme3. Çimlenme4. Genç bitkinin oluşması5. Tozlaşma6. Olgun bitkinin oluşmasıBir bitkinin hayat döngüsü düşünüldüğünde geçirdiği evrelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Kafirun suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bitki köklerinin suda çözünmüş olan kimyasal maddelere yönelmesine ne ad verilir? Ülkemizde en uzun gündüzün ve en kısa gecenin yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? 1m ‘lik bir uzunluk 3 defa 10 ile çarpılırsa, aşağıdakilerden hangisi oluşur? Hangi davranış suyu israf ettiğimizi gösterir? Derin sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgile ait değildir? DOKTOR kelimesinin ingilizcesi hangisidir? '' ___ up '' Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin davranışlarına örnek değildir? Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetinin Hiçbir Şekilde bölge dışına göç edilmeyecekTopraklar başkasına satılmayacakŞeklinde kararlar alması, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verildiğini gösterir? Peygamber Efendimizi örnek almanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur? Bana özgü, sana özgü, ona özgü davranışlar öylesine az ki. Yaşam deyince ortada herkesçe bilinenler, herkesçe söylenenler, herkesçe istenenler, yapılanlar var yalnızca. Tek bir kaygı kol geziyor: Başkası ne der?Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik kazılar sonucu bulunan tarihi nesnelere örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki canlılardan hangisi hem karada hem de suda yaşayabilir? • Kıblenin belirlenmesi• Namaz vakitlerinin belirlenmesi• Zekatın hesaplanması ve mirasın bölünmesiMüslümanların bu problemleri çözüme ka- vuşturmalarında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ihtiyaçları yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminde mizah türünün başarılı örnekleri arasındagösterilebilir? Kutsal bir hikâyenin anlatımıdır. Konusunu olup bitmiş gerçek olaylardan alır. Olmuş olayları mecazî bir dil ve semboller kullanarak insanların anlayabileceği şekilde anlatır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir? Mersin Akkuyudaki nükleer santral aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Atatürkün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir? Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... MevlânaMevlâna bu sözü ile neyin önemini vurgulamıştır? 7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi. 24.Madde Doğu Anadoluda altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti. Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir? İncecikten bir kar yağar,tozar Elif Elif diye" dizeleriyle başlayan semaiyi söyleyen saz şairirmiz kimdir? Aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi yoktur? ................... maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğundan bu maddeler sıkıştırılabilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Canlıların ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? Beni, vefatımdan sonra ziyaret edenler, yaşarken ziyaret etmiş gibidir. (Hadis-i Şerif) Bu hadise göre hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmeye önem verirler? Paramın 5 tanesi 10 TL, 5 tanesi 20 TL, 4 tanesi 50 TL, 2 tanesi 100 TL dir.Paramın tamamı kaç tane 50 TL olur? Hangisi Almanların Osmanlı devletini I. Dünya Savaşında kendi tarafında savaşa sokma sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin yalın halindedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir