S:1

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerindenfarklıdır ?

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerindenfarklıdır ? sorunun cevabı "Kalbi temiz olmak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
724 < b < 729 ifadesinde, b yerine kaç farklı doğal sayı gelir? Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol. (Mevlana) Mevlana’nın bu sözü aşağıdaki hadislerden hangisi ile aynı ahlaki özelliğe vurgu yapmaktadır?  Murat bir işin sabah 1 sa 25 dakikasını, öğleden sonra da 1 sa 18 dakikasını yapmıştır. Murat, bir günde kaç saat çalışmıştır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?  “Hediye” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Peygamberimizin çevresindeki insanların küçük hatalarını bağışlaması, onları görmemezlikten gelmesi onun hangi özelliğiyle açıklanabilir? Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleri arasında en geniş yüzölçümüne sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğrenci hazırladığı siyah ve beyaz renkli karton kutulara özdeş buz kalıplarından birer tane yerleştiriyor. Kutuları eşit şekilde güneş ışığı alabilecekleri bir yere bırakıyor. Öğrenci deneyin sonunda beyaz renkli kutudaki buzun siyah renkli kutudaki buzdan daha uzun sürede eridiğini gözlemliyor.Yalnız bu gözlemlerden yola çıkarak öğrencinin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? LPG ile ilgili,I. Bir karışımdır.II. Sıkıştırılarak elde edilen bir sıvıdır.III. Bileşiminde en fazla propan ve bütün vardır.yargılarından hangileri doğrudur? Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur.İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar.Bireyler topluma uyum sağlayamaz olur.Parçada, yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin dezavantajları arasında yer alır? İnsanlar ortak ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte hareket ederler. Bu birliktelik belli grupları oluşturur. Mesela öğrenciler okulda öğrenci kulüpleri, oyun grupları oluştururlar.. Okul futbol takımı için arkadaşlar biraraya gelir. Proje ödevleri için yine biraraya gelip grup oluştururlar.  Bu metnin ana fikri nedir? Şehrin yollarını yaptıran, park vb. yerleri yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? “ O sabah, anaokulunun bahçesinde Kübra Hanım vardı.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur?  Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) beşerî özelliklerini anlatan eserlerin ortak adı nedir? Ağabeyimin yaşının çeyreği 3’tür. Ağabeyimin yaşının yarısı kaçtır? “Ölü” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesi dikkat edilecek özelliklerden biri değildir? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Geçiş yollarının önü ve üzeriII. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarıIII. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerineyakın yerler ve dönemeçlerYukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir.Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır?            Dengeli beslenmeyi en iyi açıklayan tanım aşağıdakilerden hangisidir? Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? Yurdumuzda güneyden kuzeye doğru …………………………........ azalırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Joe : Do you like rugby?Tom : - - - - . It is really exciting.  İbadet eden kimse, görevini yerine getirmenin bilinciyle mutlu ve huzurlu olur. İç huzurunu sağlayan kişi, gelecekle ilgili yersiz korku ve endişelerden uzak olur.Bu parçada ibadetlerin faydalarının hangi yönü vurgulanmaktadır?  Babilliler devletini kim yıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir? Taşıtlarda kullanılan elektriği nereden sağlarız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarına bir örnektir? 85.1012 Sayısı kaç basamaklı bir sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?   İki basamaklı en küçük sayı kaçtır? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir