Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? sorunun cevabı "5. Sınıflarda hangi seçmeli ders okutulmalıdır?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yayalara yanan kırmızı ışık hangi anlama gelir ? Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Hangi deyim sinirlenmek anlamında değildir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir? Her ay kumbarasına 43 TL atan bir çocuğun bir yılın sonunda kumbarasında kaç TL birikmiş olur? Jane : Hello, Jane speaking. Can I speak to Kenan please?Rüzgar : Hi, Jane. I am sorry, - - - -             Would you like to leave a message?Jane : No, thanks. I’ll call back later.  Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? Bir manavın 58 kg elması var. Sırayla 4, 5, 6, 3, 7 kg’ ını satıyor.Geriye kaç kilogram elma kalmıştır? Yönetim ve organizasyon ilkelerine göre iyi bir emir,I.  Yerine getirilmesi mümkün olmalıdır.II. Anlaşılır ve açık olmalıdır.III. Tam olmalıdır.özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır? Asya’nın ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?  Bir  çıkarma  işleminde  eksilen 35,  fark  18  ise  çıkan  kaçtır?