S:1

Aşere-i Mübeşşere ne demektir?

Aşere-i Mübeşşere ne demektir? sorunun cevabı "Hayatta iken cennetle müjdelenen on kişi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle değildir? I- ZekâII- Kişilik III- YetenekYukarıdakilerden hangileri insandan insana farklılık gösteren bireysel özelliklerdendir? Maddenin, ısı etkisiyle yapısının bozulmasına ne denir? Kıymetli Misafirler,Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolunun tarihi güzelliklerini görsel materyallerimizin de desteğiyle anlatacağım. Program sonunda konuyla ilgilisorular sorabilirsiniz.Anadolunun milyonlarca yıl boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında hayvan ve insan göçlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu nedenle ülkemizde çoksayıda kalıntı var. Bu durum hem ülkemizden hem de dışarıdan çok sayıda bilim insanının ilgisini çekiyor.Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisine örnektir? Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu çeşidine ne ad verilir? Özel isimlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir müminin ramazan ayının son on gününü mescitte ibadet ederek geçirmesine ne ad verilir? Mucizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlıdır ? "Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yönünü kuzeye dönen Alperen doksan derece sola dönerse hangi yönü bulur? Öğretimin planlaması ve öğretim planları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I like comedy films because they are - - - - . I have a toothache (............................) Aşağıdaki olayların hangisinde erime meydana gelir? Yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur? Hangisi fiziksel bir özelliktir? 2x + y = 10 ve x - 2y = 5 denklemlerini birlikte sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan biridir? Lozan Barış Antlaşmasında aşağıdaki sorunlardan hangisi bir çözüme kavuşturulamamıştır? She - - - - a strange noise before she slept. Babam pazardan 15 kilogramlık 3 çuval patates aldı. Aldığı patateslerden bir çuvalını halama verdi. Bize kaç kilogram patates kaldı? Hangisi bir buharlaşma örneği değildir? Hititlerde devleti askeri ve dini yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna denilen kraliçeydi.Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? .... + 20 = 50Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi esnek bir maddedir? Can you lend me some money? I will ............ it back tomorrow. Annem aldığı 3 m 50 cmlik kumaştan 3 tane yarım metrelik parça keserek sehpa örtüsü dikti. Kumaştan ne kadar kumaş artmıştır? Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.Atasözünün anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir? Milli Egemenlik kavramı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Henry : - - - - is your math course?Jason : It is on Tuesday. 17, 25, 35, 64 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanırsa 2.sıradaki sayı hangisi olur? Bir manav kilosu 3 liradan 54 kilo elma alıyor. Elmaların 6 kilosu çürüyor. Kalanları 5 liradan satıyor. Bu manav kaç lira kazanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde çekim eki vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâlinde, verilen aylıklı iznin bitiminden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir