S:1

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Yüce Allahın (c.c.) kullarına karşı çok merhametli olduğunu hangi olay üzerine söylemiştir?

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Yüce Allahın (c.c.) kullarına karşı çok merhametli olduğunu hangi olay üzerine söylemiştir? sorunun cevabı "Esir bir kadının çocuğunu bağrına basması ve emzirmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ?  Enfeksiyon etkenlerinin sağlam kişilere bulaşmasında rol oynayan eklem bacaklılara vektör denilmektedir.Buna göre, verilenlerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır? Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere .......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? Duydun mi e kız komşi hamsi çıkti bu sabah Essah mi deyisun hatun,duyamadım vah vah vah Sen almişsan bize de bir tavaluk ödünç ver Dört batman aldum ancak üçini bizim bey yer Başımıza geleni gördün mi komşi hanım Bahçede pişir bari kokusini alalım…. Yukardaki şiirde bahsi geçen “hamsi” hangi ilimize aittir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının önemli denemecilerindendir? Aşağıda verilenlerden hangisi arama motorlarına örnek verilemez? I. HazcılıkII. AnarşizmIII. YararcılıkVerilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır? A: What is your mother doing in the kitchen now?B: ………………………………… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki anayasa maddelerinden hangileri değiştirilebilir?   Kevser suresinde aşağıdaki ibadetlerin hangileri ifade edilmiştir?  Dengesiz, aşırı beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sonucu oluşan hastalık hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa nerede karar verilmiştir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Bir çıkarma işleminde eksileni 30 artırıp, çıkanı 20 eksiltirsek farkta nasıl bir değişiklik olur? Türk Milli Eğitim Sistemi’ni düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim  Kanunu’ na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü ………………………………”Cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olur? Uzunluk ölçüsü temel birimi metrenin sembolle gösterilişi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz?  Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım         savaşıdır.            Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?                                    Sizleri göreceğim geldi ey insanlar!Hür gemiciler, deniz... Yollar, şen şarkıcılar...Masal şehzadeleri, tarihte kahramanlar......Sizler ve çocuk kalbim ne kadar iyiydiniz!Ne kadar temizdiniz, sınıf arkadaşlarım...Ziya Osman SABABu şiirde hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  İnsan haklarının korunması öncelikle ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?     Bir sınıftaki erkek öğrencilerin % 25’i, kızların ise % 20’si matematik dersinden başarılıdır.60 erkek öğrencinin bulunduğu bu sınıftaki öğrencilerin % 23’ü matematik dersinden başarılı olduğuna göre sınıfın mevcudu kaçtır? Bir çıkarma işleminde fark 174’ tür. Eksilen 290 ise çıkan sayı kaçtır? Yaşadığım yerde insanlar eskiden beri ulaşım için develeri kullanırlar. Develer çok sıcakve kurak hava şartlarında su içmeden uzun mesafe katedebilirler. Yolculuk sırasında yaşanabilen kum fırtınaları yönümüzü bulmamızı zorlaştırır. Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir? Annemizin erkek kardeşi bizim neyimiz olur? “İçin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez teşkilatındaki ana hizmet birimleri arasında yer almaz? Scratch programında hazırlanan çalışmaları kaydetmek için hangi menü kullanılır?  Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(   ) Meleklere inanan insan, kimsenin görmediği yerde davranışlarına dikkat etmez.(   ) Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan insan, dünya hayatında söz ve davranışlarına dikkat eder.(   ) Melekler nurdan yaratılmış güzel varlıklardır.(   ) Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman edip güzel işler yapanlar cennete girer.(   ) Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır. İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yoktur? “Hz.Muhammed’in dostlarının ve düşmanlarının kendilerince değerli olan varlıklarını ona emanet etmeleri; Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda  nasıl bir kişi olduğunu gösterir? Teyemmüm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir