Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Devre elemanlarının oluşturduğu sisteme basit devresi denir.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Devre elemanlarının oluşturduğu sisteme basit devresi denir. sorunun cevabı "elektirk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İklim koşulları, bir yerin nüfusunu etkileyen önemli faktörlerden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu yargının doğruluğunu ispatlayan bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?  Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir? Adrian: You look so sad. What’s the matter with you?Nani : I - - - - with my best friend yesterday and I don’t know what to do. Sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır.?Yukarıdaki bilgileri verilen gök cismi aşağıdaki­lerden hangisidir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapamayız? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlamını değiştiren ek almıştır? Mustafa Kemal’in Meclis’in yetkileri ve hükümetin kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde “Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.”denilerek TBMM’nin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?I. İstanbul Hükümeti’nin yok sayıldığınaII. Meclis’in bağımsız olduğuna III. Kabine sisteminin kabul edildiğine Safranbolu şehri hangi ilimizdedir? Bir cismin elektrik yüklenmesiyle ilgili olarak;I. Elektronlarını kaybeden (-) yüklü bir cisim, (+) yüklü hâle gelebilir.II. Etki ile elektriklenmede iletkenlerin birbirine yakın uçları zıt işaretli yüklerle yüklenebilir.III. İpek kumaşa sürüldüğünde cam çubuk negatif yükle yüklenebilir.yargılarından hangileri doğrudur? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir?