Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hicret, ikinci halife .. (r.a.) zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir. Bu takvime denir.Boşluklara ne gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hicret, ikinci halife .. (r.a.) zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir. Bu takvime denir.Boşluklara ne gelmelidir? sorunun cevabı "Hz. Ömer – Hicri Takvim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Adele : Do you know the population of Beijing?Sheila: No, I don’t.Adele : It is almost 20 million.Sheila: Wow! It is really - - - - . Osmanlıda savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda alınan vergi, aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarda kurulu bir programı tamamen kaldırmak için aşağıdakilerden hangisine girmek gerekir ? Mute savaşı aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk mabet aşağıdakilerden hangisidir? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:That’s great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:It’s one token and one token costs £2. It’s cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.Jane thinks carrousel is - - - -. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden biri olamaz? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin etrafına 5 sıra tel ördük. Bahçemizin çevresi 84 m ise kaç metre tel harcadık? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız. (…...) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.(…...)  Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.(…...)  İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.(…...)  Çocukların oyun oynaması hakkı ve özgürlüğüdür, yasaklanamaz(…...)  Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. “Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen bir kişinin durumu ile ilgili” aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir?