S:1

1, 8 , 3 sayıları ile yazılabilecek sayılardan hangisi daha büyüktür?

1, 8 , 3 sayıları ile yazılabilecek sayılardan hangisi daha büyüktür? sorunun cevabı "839" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Şevketlü Efendim, Hristiyanın başka Müslümanın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nevidir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara bais-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim... (Fazıl Mustafa Paşa)Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? I. Bireysel farklılıklar önemsenir.II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir.III. İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür.IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır.V.Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir? I. KitinII. SelülozIII. GlikojenIV. NişastaBir ekosistemde orman diplerinde yaşayan saprofitler ağaçlardan düşen yaprakları ve ölü hayvan atıklarını hücre dışı sindirim yaparak ayrıştırır.Buna göre ayrışma işlemi sırasında I, II, III ve IV şeklinde verilen polisakkaritlerden hangilerinin hidroliz edilmesi beklenir? Türkiye ekonomisinde, enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiyenin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? 1- Haniflik 2- Putperestlik 3- Hristiyanlık 4- Budistlik 5- MusevilikHz. Muhammed doğduğunda yukarıda yazılan inanışlardan kaç tanesi vardı? Bir gece en küçük kız rüyasında bahçedeki fesleğen ağacının dibinde dokuz küp altın olduğunu görmüş. İlk önce buna pek aldırmamış ama üç gece üst üste aynı rüyayı görünce kardeşlerine anlatmış. Hemen gidip fesleğen ağacının dibini kazmışlar ve gerçekten de dokuz küp altın olduğunu görmüşler. Mutluluktan birbirlerine sarılıp ağlaşan bu üç kardeş hemen kendilerine sarayın karşısında güzel bir ev yaptırmışlar ve fesleğeni de oradaki bahçelerine dikip her gün sırayla sulamaya başlamışlar.Bir masaldan alınan bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Döllenme olayı dişi üreme sisteminde ..................................gerçekleşir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Kardeşim anlattıklarımı sessizce dinledi.Bu cümledeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? İki sayının toplamı 66dır. Büyük sayı küçük sayının iki katı olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? Anne babasını kaybetmiş yetenekli çocuklara eğitim imkanı tanıyan kurum hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir? Bir gün nehirler gibi çağlayacak derindenDağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım?Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz? Okyanus tabanında meydana gelen volkanik püskürme sonuc aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katıdır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Atatürkün halkımıza tarım alanında kullanımınıgösterdiği ve tanıttığı araç, aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Bakır kablo ile ilgili; I. İletkendir. II. Elektrik çarpmalarına karşı korur. III. Yalıtkandır. Bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Resulullah hicret ederken sığındığı mağara önünde yuva yapan iki hayvanın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi sizin yaşınızdaki bir çocuğun üstlendiği rollerden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin üretim, dağıtım ve tükretim aşamasında yer almaz? Tanesi 30 kuruştan 3 simit, tanesi 30 kuruştan 4 ayran alan Cemil satıcıya kaç kuruş ödemelidir? Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? "Kayma" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber içinBu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur diyen sahabi kimdir? Zeliha, Berna, Sinem ve Nigar; içinde "meydan" sözcüğünün geçtiği değişik cümleler bulmaya çalışarak hem aralarında eğleniyorlar hem de bu sözcüğün değişik anlamlarını öğreniyorlardı. İlk cümleyi Zeliha buldu: "Açıklamaya gerek yoktu, gerçekler gün gibi meydandaydı." Zeliha'nın ardından Sinem: "Şehrin en büyük meydanındaki açılışa pek çok devlet adamı katıldı." dedi. Berna: "Bayram dolayısıyla bütün sokaklar, meydanlar asker doluydu." dedi. Nigar ise son olarak: "Evdeki herkese çok güvenir, paralarını meydanda bırakırdı." dedi.Buna göre öğrencilerden hangi ikisi "meydan" sözcüğünü aynı anlamda kullanmıştır? Sıcağın sinmiş bana,Seni severim ana.Anne çocuğun kulağına neler söylüyor?Sütlerinle uyudum.Kulağıma ninniler,Neler söyledin, neler.Beni büyüttün anne,Beni yürüttün anne.Küçükken yudum yudum, M. Necati ÖnsoyAnne çocuğun kulağına neler söylüyor? Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçların olu- şumunda etkili olan faktörlerden biri değildir? Akabe biatları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A bicycle isn´t as ............ as a plane. Terazinin sol kefesinde bir tane karpuz ve 500 gramlık kütle, sağ kefesinde ise 1 kilogramlık üç tane ve 500 gramlık bir tane kütle vardır. Buna göre karpuzun kütlesi kaç gramdır? (terazi dengededir) Aşağıda okunuşu verilen sayı hangi seçenekte verilmiştir?yedi yüz elli iki milyon beş yüz seksen iki" Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı aldıkları boykot kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 7. (21 + 13) aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların olağanüstü ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünlere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Uçak havaalanından 5 ( ) 9 ( ) 2014 tarihindesaat 9 ( ) 30da kalktı. Yolculuk için yanına kek ( )meyve suyu aldı.Yay ayraç ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Tarihî mekânları aşağıdaki hangi amaç için ziyaret ederiz? Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir