S:1

35 liralık bir kitap aşağıdakilerden hangisi ile alınamaz?

35 liralık bir kitap aşağıdakilerden hangisi ile alınamaz? sorunun cevabı "2 tane 10, 2 tane 5 lira" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Atatürk Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir. diyerek tarih yazıcılığında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biri değildir? İnsan hak ve hürriyetleri .........................dır. cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Makinelere olan ilgim nedeniyle onları inceler, mühendislere sorular sorardım. İnsanların kul- lanabileceği dayanıklı ve ucuz bir lamba yap- mak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yapmama rağmen bıkmadım ve sonunda başardım.Bu metinde bilim insanlarında bulunması gereken;I. insanlara faydalı olma,II. merak duyma,III. sabırlı olmaözelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? 165 gün askerlik yapacak olan Hasan' ın 43 günü geçtiğine göre geriye tahmini kaç günü kalmıştır ? Elektrik çarpmasında yaralının elektrik akımıyla bağlantısı kesildikten sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır? Taklit olarak sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ezan okuyan kişiye ne ad verilir? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 45, kalan 9 olduğuna göre bölünen kaçtır? Aşağıdakilerin hangisi almış olduğu ekten ötürü büyük ünlü uyumu na uymaz? Sevinçler paylaşıldıkça ..........., Üzüntüler paylaşıldıkça .................. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Maddi zorluk çeken öğrencilere destek amacıyla hangi sivil toplum kuruluşu kurulmuştur? T = {0, 2, 4, 6, 8} kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır? Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor; Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorumBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelimenin hecelere ayrılmasında hata yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMMye hangi ayda gönderir? Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını inceleyen Gizem, kimlik kartındaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Muhtarlar ve belediye başkanları kaç yıllığına seçilerek göreve gelirler? Bir günün 3/8ini uyuyarak geçiren Turan, bir haftada kaç saat uyumuş olur? Peygamberimizin Medine'de bulunan mezarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? Yalnızca bitki hücrelerinde bulunur. Yapısında bulunan klorofil ile bitkilere yeşil renk verir. Fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir.Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Her kültürel öge, bir başka kültür tarafından nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.Bu duruma karşıt olan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlılar, Almanların da desteğiyle kanal cephesini açmışlardır. Osmanlıların bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? 26,173 sayısının onda birler basamağındaki sayı ile birler basamağındaki sayının toplamı kaçtır? Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Ay oğullar kop men aşdumUruşgular kop men kördümÇıda birle ok kop atdumAygır birle kop yürüdümDüşmanlarnı ıglagurdumDostlarumnı men küldürdümKök Tengrige men ötedimSenlerge bire men yurdumGünümüz Türkçesiyle:(Ey oğullar çok sınırlar aştım. Çok vuruşmalar gördüm. Kargı ile ok attım. Atlarla yürüdüm. Düşmanlarımı ağ-lattım. Dostlarımı güldürdüm. Gök Tanrıya borcumuödedim. Artık yurdu sizlere veriyorum.)Oğuz Kağan Destanından alınan bu bölümle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Işıkla ilgili olaylar ve ışığın madde ile etkileşimi fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir? I. anı – hatıra II. ters – düz III. okul – mektep IV. doğru – eğri Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Türkiye IMF'ye olan borcunu kaç yılında bitirmiştir? Bir yazının son cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün neden olduğu olumsuz etkilerden biri değildir? Günümüzde Cumhurbaşkanı kaç yıllık süre için seçilmektedir? A : Can you ride a motorcycle?B : No, I cant, but - - - -. Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için beyaz çizgilerle belirtilmiş işaretli alanlara ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir