Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi bölmede kalan 0 değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi bölmede kalan 0 değildir? sorunun cevabı "64:5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Çevresinin uzunluğu 36 cm olan karenin her kenarı 4 er cm artırılırsa yeni çevrenin yarısı kaç cm olur? “soğuk” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevidir? 16 x 4 – 27 ÷ 9 – 1  işleminin sonucu kaçtır?   İnsan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasına - - - -  denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. “Bilen” nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. “Bilinen” yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?  “patlamak” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Her çeşit besinden düzenli olarak ve yeteri kadar yemeğe ..........…… beslenme denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? 2 km + 70 dm toplamı kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi danışarak iş yapmanın faydalarından biri değildir?