S:1

Ortaokul matematik dersi için etkinlik hazırlayan bir öğretmen bu etkinliği uygulamak için hangi örneklemi tercih etmelidir?

Ortaokul matematik dersi için etkinlik hazırlayan bir öğretmen bu etkinliği uygulamak için hangi örneklemi tercih etmelidir? sorunun cevabı "6. Sınıf" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aristoya göre, aşağıdaki özelliklerden hangisi aynı elemente ait olamaz? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız. (....) Karayollarının bakımı ve onarımından Sağlık Bakanlığı sorumludur. (....) Taşıt yollarında bisiklet kullanmanın yaş sınırı yoktur.  (....) Tren sürücülerine makinist denir. (....) Kara, deniz, demir ve hava yolu olmak üzere dört ulaşım türü vardır. Devreyi açıp kapamaya yarayan parçaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı değildir? Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde, yalnız askerî alanda değil, devlet yönetimi, sosyal, hukuksal ve kültürel alanlarda da ilk kez yenilik hareketlerine girişilmiştir?A) III. MustafaB) II. MahmutC) I. AbdülhamitD) III. Selim Gölge oluşması için herhangi bir ışık kaynağının önüne hangi özellikteki maddeler konulmalıdır? Aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası aynı büyüklükteki bir kağıda çizildiğinde daha ayrıntılı olur ? “İhtiyar adama bastonuyla bir yerleri göstermeye çalışıyordu.” cümlesine açıklık getirmek için, hangi sözcükten sonra virgül gereklidir? “Tanrı var mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir? Onlar basamağında 1, birler basamağında 7 olan doğal sayının romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Hacı Bektaş Veli hangisinin kurucusudur? Demokratik  yönetimlerde;1.Halkı kendi seçtikleri  kişiler yönetir.2.Kanunlar karşısında herkes eşit haklara  sahiptir.3.Yargı yetkisi  başbakana  aittir.Yargıları  için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Akın : - - - -?Mike : It is mine. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan biri değildir?   Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım! Yukarıdaki metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  284 tl 4 kardeş  arasında pay edilirse her birine kaç tl düşer? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Zamanımızı bilinçli kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? “Üç yüz seksen altı bin kırk dört” sayısının rakamla yazılmış şekli hangisidir? “ İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun bir imana sahip olamazsınız.” (Müslim, İman, 93) Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste işaret  edilen ahlaki erdemin toplumda yaygınlaşmasına daha çok katkıda bulunur? Nancy :My new English teacher is not tall.Simon : Is he short?Nancy :No, he isn’t.Simon :Do you mean - - - - ?Nancy : Yes, exactly.          I. Kanal         II.Çanakkale         III. Suriye         IV. Kafkas 1.Dünya Savaşı başladıktan sonra İngiltere ve Fransa iç sorunlar yaşayan müttefikleri Rusya’ya yardım etmeye karar vermişlerdir. Bu durum yukarıda verilen cephelerden hangisinin açılmasına yol açmıştır?   Allah’ın, yarattıklarına benzememesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?  Kanın vücutta dolasımını sağlayan yapılar hangi seçenekte verilmistir? “…….. çocuk hızlıca oradan uzaklaştı.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz(sav)e karşı olan saygımızı ifade etmek için uygun değildir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazın. (.....) Allah’ın (c.c.), güzel iş ve davranışlarda bulunanlara vereceği karşılığa ve mükâfata sevap denir.(.....) Allah’a (c.c) verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.(.....) Bir işe başlarken hamdolsun deriz. (.....) Sadece imamlar ve diğer din görevlileri cennet ve cehennem ile imtihan olmaktadır.(.....) Müslüman Allah’ın emir ve yasaklarını sadece camide hatırlamalı ve uygulamalıdır. Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım “ demiştir. Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?  Uygun koşullarda bir bakteri 20 dk’da bir bölünür. Bu durum sadece 6 saat boyunca gerçekleşseydi yaklaşık 500.000 bakterinin oluştuğu görülürdü.Ama bu hızlı artışı engelleyici bazı durumlar söz konusudur.Buna göre;I. Su ve besin yetersizliğiII. Ortamda biriken kimyasal maddelerIII. Ortamın pH değeriverilenlerden hangileri bakterilerin hızlı artışını engelleyen durumlardandır?  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce (cahiliye döneminde) kız çocuklara yapılanlardan birisi değildir?  • Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.•  Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.•  Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.•  Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?   27079 + 16582 + 4715 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal’e göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir? ”Tek başına ……………..işini yaptı.”   Cümledeki noktalı yere hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulmaz? Aşağıdakilerden hangisinin zamanı farklıdır? Hangi fiil olumsuzdur? Noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.Noktalı virgülün bu işlevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.”Yukarıdaki hadiste geçen “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse” ile anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yüz kelimesi hangi cümlede “ başta kaş, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm.” anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir