Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak için yapılacak bir araştırmada aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olarak kullanılamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İnsanlarda çevre bilinci oluşturmak için yapılacak bir araştırmada aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olarak kullanılamaz? sorunun cevabı "Ayça ‘nın en sevdiği meyve hangisidir?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde bağlaç olan “-ki” vardır? II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 40-60-80-?  örüntüsünde ? olan yere hangi sayı yazılmalıdır? I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmasıYukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Yaşadığımız yerde yılın her ayı yağışlı ve sıcaktır. Bitkiler gür ve uzun boylu olduğundan gökyüzü neredeyse görünmez hâldedir. Bu nedenle etrafımızdaki ormanlara “balta girmemiş ormanlar” denir. Yabani hayvanların saldırısından ve selden korunmak için evlerimizi kazıklar üzerine inşa ederiz.Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”(...) Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.(...)  Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.(...)  Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.(...) Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.(...)  Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar. Derste Ramazan ayını anlatan bir öğretmeninaşağıda vermiş olduğu bilgilerden hangisi buay ile ilgili değildir? İki şehir arası 720 km’dir. Otobüs saatte yaklaşık 80 km, otomobil 90 km hızla gitmektedir. Bu yolculuğu otomobil kaç saat önce tamamlar? Bir torbada 15 kırmızı, 11 mavi ve 7 siyah renkte özdeş toplar bulunmaktadır.Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte kır- mızı, mavi ve siyah renkli topların çekilme olasılıkları birbirine eşit olur? Allah’ın insana verdiği en önemli nimetlerden biridir. Doğru ile yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. Aynı zamanda her türlü sorumluluğun da ön şartıdır. İnsanı diğer canlılardan da ayıran bu özellik insanın ----Boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir ?  I. MeraklıII. ŞüpheciIII. KararlıYukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bilim insanında olması gereken özelliklerdendir? Kemal’in okulu ile evi arasındaki mesafe 2 kilometredir. 600 metre yol  giderse geriye kaç metre yolu kalır?