S:1

Kare prizmanın taban ayrıtlarının toplamı 40cm olduğuna göre ; bir tabanın alanı kaç cm2dir?

Kare prizmanın taban ayrıtlarının toplamı 40cm olduğuna göre ; bir tabanın alanı kaç cm2dir? sorunun cevabı "25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğalgaz veya tüp kullanılan evlerde gaz kaçağı olduğundan hangisini yapmak tehlikelidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisindekalem - kâğıt arasındakine benzer bir ilişkivardır? Budizmde insanın ihtiyarlıktan, ölümden, dünya çilelerinden arzu ve ihtiraslarından kurtulup yücelmesini ve huzura ermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin okul hayatına devam etmek için dön- düğü Selanik o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.Bu bölgenin ve Osmanlı Devletinin içinde bulun- duğu durum Mustafa Kemalin fikir hayatı üzerinde nasıl etkili olmuştur? Atatürk nerede doğmuştur? Ülkemizin iç ve dış ticaretinde aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin payı en fazladır? Arazisinin yaklaşık %36sı tarıma uygun olan ülkemiz, ürün çeşitliliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır.Buna göre Türkiyedeki tarım ürünleri çeşitliliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Hangi atasözü güzel konuşmak ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi şarkı türünün genel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir Müslümanın öncelikli özelliğidir? Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu sinirleriyle taşınıp merkezi sinir sisteminin hangi bölümüne ilk önce ulaştırılır? Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalındığında yolun hangi kısmından yürünmelidir ? Kemiklerin gelişimi ve korunmasından ............................... mineralisorumludur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Matematik; sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dalıdır. ‟Matemetik sözcüğü, ‟öğrenmek anlamına gelen ‟mathein ve ‟ilgili anlamındaki ‟ikos sözcüklerininbirleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur çünkü matematik, soyut bilgileri ortaya koyar. Ancak matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesneleri anlatmak içinkullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz ama bunlar, nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? 1956 sayısının, 687 eksiğinin, 5 katı kaçtır? Fabrika bacasından çıkan dumanlar hangi kirliliğe yol açar? Işık veren ampulün harcadığı elektrik enerjisi miktarı aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?I- Ampulün aydınlattığı alanın büyüklüğüneII- Ampulün gücüneIII- Ampulün ışık verme süresine Ağrı dağı vardır önermesinin varlık mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir? Kas ve kemiklerin sağlıklı gelişmesinde etkili olan dış faktör aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkilabının sonuçlarından değildir? Elinden bir iş gelmez denilen kişi, kendisinden beklenmeyen işler becerebilir.Yukarıda açıklaması verilen atasözü hangisidir? Güneydoğu Anadolu Proje­ sinin ülke ekonomisine yaptığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Namaz ibadetinin insana kazandırdıkları arasında hangisi gösterilemez? Trafik levhalarının yapımında kullanılan maden...................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bireyde öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa nasıl bir vaka olarak adlandırılır? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? 48 litre zeytinyağının 1/6‘ ini kullandık. Geriye kaç litre zeytin yağı kalmıştır? Tarih Öncesi devirler Yontma Taş, Cilalı taş ve Maden devri olarak adlandırılmıştır. Devirlerin bu şekilde adlandırılmasında hangisi etkili olmuştur? Aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde de fosforilasyon yapabilir? Batı dünyasında "Avicenna" adıyla tanınan ve yazdığı "El Kanun fi't-Tıp" adlı eseri Avrupa'daki üniversitelerde yıllarca ders kitabı olarak okutulan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ek, kişilik özelliği belirtmemektedir? %50 + %50 indirim yapan bir mağazadan indirimsiz satış fiyatı 180 TL olan bir çantayı alan Banu kaç lira ödemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir? Küçük hanımlar, küçük beyler!Sizler, hepiniz, geleceğin yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşnerek ona göre çalışınız! ATATÜRKAtatürk yukarıdaki konuşmasını, millî bayramlarımızdan hangisinde yapmış olabilir? Havuz kenarındaki masalardan ........................oturdum. cümlesindeki noktalı yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bahçemizde bulunan havuza sonbaharda yapraklar, ambalaj artıkları birikir. Oluşan karışımı hangi yöntem ile ayırabiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir