S:1

Tüm yüzey alanları 96 cm2olan küpün bir ayrıtı kaç cmdir?

Tüm yüzey alanları 96 cm2olan küpün bir ayrıtı kaç cmdir? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Dedem köyden 3 sepet yumurta getirdi, her sepette 10 tane yumurta olduğuna göre bütün yumurtalar kaç tanedir? Doğal afetlerin yanı sıra, insanların bazı yanlış uygulamaları da can ve mal kaybını artırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi yanlış uygulamalardan biri değildir? Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?  "Cins-somut-türemiş-çoğul" Aşağıdaki isimlerden hangisi bu özelliklere uygundur? Bu sinav sonucu alinan puan kaç yil geçerli olur? Avrupa kaynaklarında “Tanrı’nın kırbacı” olarak bilinen ve ismi efsanelere konu olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?  “kitap” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez? Aşağıdaki durumlardan hangisi namazı bozmaz? Su-Kum Tozu-Demir Tozu karışımı  hangi yöntemlerle ayrıştırılır? Aşağıda verilen ikili özelliklerden hangisinin arasında zıtlık söz konusu değildir? Cem günde 3 şeker yiyor. Cem 12 günde kaç şeker yer? “Kahvaltıda çay ............. süt içebilirsin.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Güneş’in battığı yöne ne ad verilir? Özgür düşünceye önem veren ve birçok bilim insanı yetiştiren İlk Çağ Uygarlığı aşa- ğıdakilerden hangisidir? Bir kasa elma 29 kg gelmektedir. 5 kasa elma 100 kg’ dan kaç kg fazladır? “Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.”Atatürk bu sözü ile Atatürkçü düşünce sisteminin;I. İlerlemeye ve yenileşmeye açık olduğuII. Eşitlikçi olduğuIII. Kişi hak ve hürriyetine önem verdiğiyönlerinden hangilerini ortaya koymuştur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımımızdan sayılmaz? Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinde değişme olmaz? Aşağıdakilerden hangisi dünya yüzeyinde nü- fusun yayılışına etki eden beşeri faktörlerden biri değildir? Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşmaifadelerinden birisi değildir? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Aşağıdaki bilgilendirmelerden hangisi doğrudur? “Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özenle yapılmış” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir salavat ifadesi değildir? Zekat kimlere verilmez? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Muhalefetün li’l-Havâdis” sıfatının tanımıdır. Aşağıdakilerin hangisi deyimdir? Lucy isn’t hardworking. She - - - - studies. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre “Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında” teşekkül edecek komisyonda aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz? Van Gölü hangi ilimizdedir? Bir öğrenci boyutları 48 cm ve 60 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonu hiç parça artmayacak şekilde kenar uzunlukları tam sayı olan eş karelere bölecektir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkenin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş çareleri ortaya atılarak çalışmalar yapılmıştır.Bu doğrultuda kurulan•     İngiliz Muhipleri•     Wilson Prensipleri•     Kilikyalılar•     Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukukcemiyetlerinin amaçları arasında aşağıdaki kurtuluş çarelerinden hangisi yoktur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “ Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler ( )    Hatice ( )Halim ( ) Arda ve Murat( )tır( )” cümlesinde sırası ile hangi noktalama işaretleri kullanılır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur? Klasörün adını değiştirmek için hangi fonksiyon tuşu kullanılır? Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olmasına ne denmektedir? Babamızın kız kardeşi bizim neyimiz olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir