S:1

Kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 1 eksik olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir?

Kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 1 eksik olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? sorunun cevabı "22" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
EL kelimesinin İngilizcesi nedir? Bir adam yol üzerinde bir diken dalına rastladı da, ‘Vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştıracağım, onlara zarar vermesin. dedi. Bu sebeple cennete konuldu.Yukarıdaki hadiste kişinin cennete girmesine sebep olan hangi temizlik anlayışı olmuştur? Annem elimdeki 20 cevizi bana ve 4 kardeşime eşit olarak paylaştırdığına göre her birimize düşen ceviz sayısı kaçtır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük ve en küçük gezegenler hangileri olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisinde hacim birimleri(L- m L, m L-L) çevirimi doğrudur? Ömerin aklında tuttuğu sayının yarısı 6 ise tamamı kaç eder? Bir okulda 578 öğrenci, 17 derslik var. Her derslikte ortalama kaç öğrenci vardır? Lideri aslan olan ceylan sürüsü, lideri ceylan olan aslan sürüsünü mağlup eder.Sözüyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okula gidiş gelişlerimizde yani okul yolunda dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Yukarıdaki cümlede altı çizili ve koyu yazılı ifadenin kullanım amacı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmayan bir kişide olması beklenen duygulardandır? Bir hafta ............ kaç saattir? I. PetrolII. HidroelektrikIII. DoğalgazIV. JeotermalTürkiyenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez? 10-15-.....-25-30-35 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır? Buzullar da akarsular gibi eğim doğrultusunda hareket eden kütlelerdir.I. Kar yağışlarıyla beslenirler.II. Aşındırma faaliyetinde bulunurlar.III. Yer şekillerinin oluşumunda etkilidirler.Yukarıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilebilir? İki basamaklı en büyük negatif tam sayı kaçtır? Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir? Kuran-ı Kerimde kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez? Yangından kaçar gibi merdivenleri üçer beşer atlayarak indim. Ben köşkün kapısından çıkarken eli çantalı bir adam içeri giriyordu. Mahinuru tanımakta güçlük çekmeme rağmen kocasını ilk görüşte tanıdım. Gözünde yine o altın gözlüğü, burnunun altında yine o kırpık bıyıkları...Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Hayat bir aynadır, güler yüzle bakarsanız o da güler. Cümlesindeki hangi unsur kendisine benzetilendir? I. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıII. Aylıktan kesmeIII. Kınama657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini almış olan Devlet memurlarının ilişikleri kesilir? Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı. cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oyanayan evlenme, boşanma, miras ve benzeri ilişkileri duzenlemek amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlüğe girmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Mıknatıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur ? İbadetler, inanç esaslarından sonra dinin ikinci önemli halkasını oluşturur. Bu nedenle inanan insan,ibadet ederek Allaha karşı kulluk görevini yerine getirir. Ona olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığını çeşitli davranışlarıyla ortaya koyar.Bu metne göre ibadetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin... (Kehf suresi, 29. ayet)Verilen ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu yapılmıştır? Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?1.Artık bu evde yalnız yaşamak istemiyorum. 2.Sana yardım ederim yalnız bir şartım var.3.Yalnız ben çözdüm o zor soruyu. 4.Köyde yalnız kalınca içi hüzün dolmuştu. Aşağıdakilerin hangisinde "çıkarmak" sözcüğü "hatırlamak" anlamında kullanılmıştır? Peygamberimizin soyu ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam yönünden diğerlerinden faklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir