S:1

Bir terzi, 45 m kumaştan 11 tane elbise yapmıştır. Geriye 100 cm kumaş atmıştır. 1 elbise kaç cm kumaştan yapılmıştır?

Bir terzi, 45 m kumaştan 11 tane elbise yapmıştır. Geriye 100 cm kumaş atmıştır. 1 elbise kaç cm kumaştan yapılmıştır? sorunun cevabı "400 cm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangisi taşra teşkilatı yönetim birimi değildir? Onu kitap okurken hiç gördün mü? cümlesinde ne çeşit adıl vardır?     Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisini evde kullanmayız? Eylül’ün köpeği birkaç gün önce kaybolmuştur. Kızınınbu duruma çok üzüldüğünü gören Sezer Bey, kızının köpeğini bulmak için kitle iletişim araçlarından yararlanmak istemiştir.Buna göre, Sezer Bey hangi kitle iletişim aracındanfaydalanırsa kısa zamanda daha çok kişiye ulaşmış olur?  • Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.• İslam dini daha hızlı ve daha kolay yayılmaya başladı.• Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.Verilen durumlar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?  "465+194"  toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bahçemize 5 tane armut, 4 tane elma ağacı diktik. Diktiğimiz ağaçlardan 2 tanesi kurudu. Bahçemizde kaç tane meyve ağacımız kalmıştır? Görkem’in yaşı ablasının yaşının yarısı kadardır. Ablası 16 yaşında olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?  Haftada 150 Kr para biriktiren bir öğrenci bir ayda kaç TL para biriktirir?(1 ay 30 gün) Aşağıdaki şıklardan hangisinde tırnak işareti kullanılır? 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en azkaç tane çuval gereklidir? Peygamberimiz Mekke’den Medineye kiminle hicret etmiştir? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’a göre aşağıdakilerden hangi yüksek öğretim kurumu değildir? Aşağıdakilerden hangisi sularımızı kirletmez? Motosiklette tahrik zincirinin kullanım ömrü uygun yağlama ve ayarına bağlıdır.Buna göre, yetersiz tahrik zinciri bakımı aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi ile bir cümle kurulamaz? Sizleri göreceğim geldi ey insanlar!Hür gemiciler, deniz... Yollar, şen şarkıcılar...Masal şehzadeleri, tarihte kahramanlar......Sizler ve çocuk kalbim ne kadar iyiydiniz!Ne kadar temizdiniz, sınıf arkadaşlarım...Ziya Osman SABABu şiirde hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ....................... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir. Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikteki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Yurdumuzun düşmanlar tarafından işgal edildiğinin bütün yurda duyurulmasının istendiği ilk genelge hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?  Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hale Can you ride a bike?Lale: ……………………………… Seçeneklerden hangisi Müslüman erkek ve kadının giyiminde dikkat etmesi gereken ortak kurallardan biri değildir? Bir usta çalıştığı ayakkabı atölyesinden aylık 2500 TL maaş ve bir ay içinde 30dan fazla ürettiği her ayakkabı için 50 TL ek ücret almaktadır. Usta bir ayda x ayakkabı ürettiğine ve x > 30 olduğuna göreBu ustanın bir aylık aldığı toplam ücreti ifade eden doğrusal fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? I. Kabe putlardan temizlendiII. İslamiyet Hicaz bölgesinin büyük bölümüne yayıldıIII. Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmaya başlandı.Verilenlerden hangileri Mekke’nin fethinin sonuçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurulduktan sonra kısa sürede gelişip güçlenmesinin nedenlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?  Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgilidir? Aşağıdaki durumların hangisinde besmele çekilmez? Aşağıdakilerden hangisi farklı türdeki bir metinden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir meslek değildir? Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D’’ yanlışlarını ‘‘Y’’ ile işaretleyiniz(…) İslam’da kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran ruhbanlık anlayışı yasaklanmıştır.(…) Akrabalarımız bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yoktur.(…) Çevre, Allah’ın bize verdiği bir emanettir.(…) İnsan doğal çevreyi istediği gibi kullanabilir.(…)Çevreyi kirleten kimse kul hakkına girer. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hicretten sonra, toplumsal barışı sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından “Allah katında en sevimsiz helal” diye tanımlanmıştır? 1.yerleşmesinde2. en büyük3.uygarlığın4.üstündedir5.görev6.kadınlarınYukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir