S:1

Verilen çetele tablosu 1 günde sınıflarda okunan kitap sayısını göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisinde sınıf ve okunan kitap sayısı hatalı verilmiştir?

Verilen çetele tablosu 1 günde sınıflarda okunan kitap sayısını göstermektedir.Aşağıdakilerden hangisinde sınıf ve okunan kitap sayısı hatalı verilmiştir? sorunun cevabı "4-B, 10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Pasta yaparken yanlışlıkla karıştırdığımız susam ve şekeri birbirinden ayırmak için  sıra ile yapmamız gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Susam suda yüzmektedir.) 2727, 2119, 2217, 2504 doğal sayılarından en küçük olanı hangisidir? Annesi Egemen'e daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor.Buna göre Egemen aşağıdakilerden hangisini yememelidir? "4123" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) “davar” sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde “oğlan” sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kırılgan bir maddedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeyi anlatır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? Toplam deoksiriboz sayısı bilinen bir DNA molekülünde;I. Fosfat II. Hidrojen bağıIII. Adenin bazıverilenlerden hangilerinin sayısı hesaplanabilir? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümle elde edilen bir üründür? Aşağıdakilerin hangisi gereklilik cümlesidir  Dünya devletleri Yeni Türk Devleti'ni hangi olayla tamamen tanımıştır? "İzmir'e varmamıza daha bir saat var." cümlesinde "-e" eki niçin kesme işareti ile ayrılmıştır? Kuran’ı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? “Sınıfta öğrenciler sessizce kitap okuyor.” Yukarıdaki cümlenin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? “Ali ile Veli oyun oynarken Ali, topu almak için Veli’ yi itip yere düşürmüş.” Sizce Ali, arkadaşına nasıl davranmalı?  Asi 92 sayfalık kitabın 42 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Hz. İbrahim (A.S.) peygambere iman edenlere ne denir? 19.yy.da Osmanlı ekonomisi, Avrupa’daki ekonomik gelişmelerden etkilenmiştir.              Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?                       Osmanlı döneminde bazı zenginler muhtaç kimseleri incitmemek için farklı bir yol izlerdi. Örneğin bir zengin, mahalle bakkalının borç defterindeki herhangi bir yoksulun borcunu gizlice öderdi. Bakkalı da kimin ödediğini söylememesi konusunda uyarırdı.Buna göre, zenginleri böyle davranmaya yönelten asıl gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? İğde yaşlı ve çelimsiz bir ağaçtı. ---- yaşıyordu.Bu cümlede boş bırakılan yere anlatımın akışı- na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır? Sokakta bir kedicik,Islak, aç, yorgun,Üşümüş ve minicik.Titrek ayaklarındaYaşamın sillesi var.Yukarıdaki dizelerde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? I. Işıktaki kırılmalar cisimleri bize olduğundan farklı gösterebilir.II. Sabahtan akşama kadar dere kenarında sohbet ettiler.III. Ele aldığı konuyu tuvaline çok güzel yansıtmıştı.IV. Dört daireli bir apartman yaptırmak istemişti.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde terim kullanılmıştır? ” Maddenin en akıcı hali olup konulduğu kabın şeklini alır.”Yukarıdaki ifade maddenin hangi haline aittir ?  Bir maden işçisi, yüksekliği deniz seviyesine göre -675 m olan bir ocakta çalışmaktadır. İşçinin evi ise deniz seviyesinden 223 m yüksektedir.Bu işçinin çalıştığı ocak ile evi arasındaki yükseklik farkı kaç metredir? Halat çekme oyunu oynayan öğrenciler ipe hangi kuvveti uyguluyorlar? “Din anlayışındaki farklılıklar, insanların dinin gereklerini yaşamalarında bir çok kolaylık ve yarar  sağlamıştır.”Aşağıdakilerden hangisi bu kolaylık ve yaralardan biri değildir? Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir.Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobik canlıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli (sesteş) bir kelime yoktur? “Allah’tan (c.c.) af ve bağışlanma isterim” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? “Yoğurt – ayran” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir