S:1

gibi, sen, veya, kimse, şurası, orada kelimelerinden kaç tanesi adın yerine kullanılmaz ?

gibi, sen, veya, kimse, şurası, orada kelimelerinden kaç tanesi adın yerine kullanılmaz ? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hangisi yön bulma tekniklerinden biri değildir?  25 Mart 1611’de İstanbul'un Unkapanı semtinde doğan Evliya Çelebi’nin ailesi aslen Kütahyalıdır. Aile, İstanbul fethedilince Kütahya’dan İstanbul’a gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Babası Mehmet Efendi sarayda kuyumcubaşı olarak çalışmıştır.Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Murat’la tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Evliya Çelebi’nin ailesi İstanbul’a ne zaman yerleşmiştir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan                            Anadolu’nun da elden çıkabileceği anlamına gelir?                                                                                                             Aşağıdakilerden hangisi sünnet namazlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in aile içindeki örnek davranışlarından biri değildir? • “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enbiya suresi, 4. ayet)• “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?  Tüm  peygamberlerin   ortak  mesajı  olan “  TEVHİD “  ne    anlama   gelmektedir? Ülkemizde yetiştirilen aşağıdaki ürünlerden hangisinin ihracatımızdaki yeri diğerlerine göre daha azdır? Sobanın sıcak mı soğuk mu olduğunu hangi duyu organımızla anlarız?  Marilyn Monroe'yi poster yapan ünlü modern ressam kimdir? “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Türkiye, Lozan’da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi’nin değişmesini sağlamak için Milletler Cemiyetine başvurmuştur.Takip edilen bu yol, Atatürk’ün dış politikada belirlediği;I- BağımsızlıkII- BarışçılıkIII- Hukuka bağlılıkIV- Millî güce dayanmailkelerinden hangilerinin uygulandığını gösterir? ”Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”M. Kemal Atatürk’ün bu sözü onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?   K maddesine ait bazı bilgiler veriliyor.I.Saf maddedir.II.Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermez.III.}Elementler belirli bir oranda birleşmiştir.Buna göre K maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir? Aşağıda verilen web sitesi adreslerinden hangisi internette arama yapmak amacıyla kullanılır? I. Hedef davranışa ve öğrenme ünitesine yönelik öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesiII. Ön koşul öğrenmeleri belirleyip bilişsel giriş davranışları testi uygulamaIII. Dersin hedef davranışlarının ve öğrenme ünitesinin belirlenmesiIV. Ek öğretme-öğrenme sürecine geçilmesiV. Ön koşul öğrenme eksiklerinin giderilmesiVI. İzleme testi uygulanmasıNumaralanmış etkinliklerin öğretme-öğrenme ortamlarında uygulama sırası Bloom’un Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Allah’a teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklar arasında yer almaz? Peygamberimizin hangi amcası hakkında Tebbet Suresi nazil olmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde din felsefesinin konusu doğru ifade edilmiştir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.  (…..) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.(…..) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.(…..) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir.(..…) Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.(..…) Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir. Aşağıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur?1-akarsu    2-göl        3-cami 4-ev5-ağaç       6-çöl        7-vadi   8-kilise "annem ,çiçekleri ,sever ,çok"Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturursak ilk sözcük hangisi olur?  Amasya Genelgesi' nde alınan kararlar ilk defa nerede hayata geçirilmiştir? Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldikBu durumun,I.   Basılan kitap sayısında artış yaşanmasıII.  Kitapların daha ucuza mal edilmesiIII. Bilgi seviyesinin yükselmesisonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir? Sağ elimizi güneşin doğduğu yöne çevirirsek önümüz hangi yönü gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir?   Algoritmanın daha rahat anlaşılabilmesi için geometrik şekillerle gösterilmesine ad verilir?  30'dan başlayıp 10'ar ileri sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Aşağıda verilen maddelerden hangisinin hâli doğru yazılmıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?  Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında çoğaltılmıştır?  “… Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez…” (Bakara suresi, 185. ayet)“… Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez…” (Mâide suresi, 6. ayet)Bu ayetlerde, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?  Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? “ En çok ……………… balon severim.” Cümlesi hangisi ile tamamlanırsa, varlığın rengini belirten bir sıfat kullanılmış olur? Hangisi Hz Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir