Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz zamir vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz zamir vardır? sorunun cevabı "Bazıları bize geldi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İki noktanın kullanımı hangisinde hatalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil, şart kipinde çekimlenmiştir? Peygamberimiz (s.a.v.) birçok hadisinde insanın fiziki çevresine karşı olan sorumluluklarını ____ ile ilişkilendirmiştir. Çünkü _____ eden kişi, hem kendisi gü­vende olan hem de başkalarına güven ortamı sağlayan kimse demektir.Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir? Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş, amacı çocuk haklarını korumak olan kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı kerim hangi yıl inmeye başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır? I. Ticaret - NeolitikII. Sanayi - MezolitikIII. Madencilik - PaleolitikYukarıda verilen ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerin ilk defa yapıldığı dönem eşleştirmelerinden hangileri doğru olarak verilmiştir? Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu’da nerede başlamıştır?   Bir mum yakıp, üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden delersek delelim ışığın dışarı çıktığını görürüz.Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir? İstiklal Marşı okunurken nasıl durmalıyız?