S:1

İnsanlar, arabaları severler. Cümlesinde kaç isim vardır?

İnsanlar, arabaları severler. Cümlesinde kaç isim vardır? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
17x107 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? 1. Bahçedeki ham elmaları koparmamalısın. 2. Rafineride ham petrol işleniyor. 3. Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim. 4. Ham adamlarla bu konuyu tartışmam.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden değildir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi okulda iç paydaş değildir? Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir? (I) Yenilenebilen ve ses yalıtımı sağlayan saman balyası en ucuz doğal malzemelerden biridir. (II) Ayrıca saman balyasından yapılan ev, ısı kaybını önlemesi nedeniyle enerji verimliliği sağlıyor. (III) Malzemenin kolay temin edilmesi ve evin kolaylıkla inşa edilmesi de tercih nedenlerinden biri. (IV) Saman balyası evlerle Türkiye yeni yeni tanışıyor. (V) Bu tanışma Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin, yirmi gönüllüyle 100 m2 bir ev inşa etmesiyle gerçekleşti. (VI) Amaçları Kuzey Amerika, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde kullanılan bu evleri Türkiyede de yaygınlaştırmak.Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Alfabemizde kaç sessiz harf vardır? Ağaçların nakış nakış bezediği köyümde çocuklar çayırda neşeli neşeli oynardı. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ay'ın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır. Astronotların Ay yüzeyinde bıraktıkları ayak izleri sonsuza dek bozulmadan kalabilmektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre Ay yüzeyindeki izlerin bozulmadan kalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Biz insanları yaratan Allahın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allahı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder. Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 50c dir. B açısının ölçüsü ise C açısının ölçüsünden 10c fazladır.Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisine pozitif ayrımcılık yapılmasına gerek yoktur? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta, karşılıklı açılarının ölçüleri eşit olan dörtgene paralelkenar denir.(...) Karşılıklı kenarlarından en az bir çifti paralel olan dörtgene yamuk denir.(...) Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 1800 dir.(...) Eşkenar dörtgenin iç açıları toplamı 5400 dir. (...) Dört kenar uzunluğu eşit dikdörtgene kare denir İnternet sayfalarına girmemizi sağlayan Google Chrome, İnternet Explorer vb. yazılımlara genel olarak ne ad verilir. Fransa ihtilalinin Osmanlı Devletine olumlu etkisi nedir? (1) Hafızayı güçlendirmenin en önemli yöntemi onukullanmaktır. (2) Hafızanızı rahat bırakmamanız ve süreklizorlamanız gerekir. (3) Örneğin sudoku, bulmacayapboz ve tabu gibi oyunlar zekâyı geliştirir ve hafızayıgüçlendirir. (4) Bu oyunlara her gün az bir zaman ayırırsanızsizin için yararlı olacaktır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindedüşünceyi destekleyici bir ifade kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı daha fazladır? 1-yapmalıyız 2-olmak 3-spor 4-sağlıklı 5-içinYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşında, Kuvayı Milliye birliklerinin Fransızlarla savaşarak, Fransızlara geri çekilmek zorunda bıraktıkları cephe aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberliğinin başlangıcından itibaren ilme önem veren Hz. Muhammed (sav.), Hicretten sonra Medinede bir mescit yaptırmış ve burada ilim için Suffe adı verilen bir bölüm ayırmıştır. Böylece gençlerin ilimle meşgul olmasını sağlamış ve onlara özel bir kıymet vermiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Otomobillerin yan aynalarında geniş bir görüntü sağlamak için kullanılan ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Moğol hakimiyetine girerek devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Uygurlar, kültür ve uygarlık alanında Moğollarla kaynaşarak onların önemli bir kısmının Türkleşmesinde önemli rol oynadılar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2054-2504-2540-2450 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Aşağıda verilen doğal kaynaklardan hangisinde ülkemiz kaynak bakımından diğerlerinden daha fakirdir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu gece gerçekleşen olaylardan biri değildir? Atatürke göre İslam dininin hangi özelliği onun mükemmel ve son din olmasının delilidir? Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? - - - - brothers have you got? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? - - - - , İstanbulu Sasanilerle birlikte, 619 ve 626 yıllarında olmak üzere iki defa kuşatmışlardır.Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi hem maddi hemde manevi temizlik ile ilgilidir? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? DOKTOR kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Yetenekli bir öğretmen olan Galilei, çalışırken kandillerin rüzgarla sallanmaya başlamalarını bekler ve kendi nabzından faydalanarak kandillerin yaptığı bu hareketin süresini tutardı.Buna göre Galileiin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir