S:1

Hangisi bilgi hatalıdır?

Hangisi bilgi hatalıdır? sorunun cevabı "Kurum, kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir. Buradaki arazinin yüzeyi, kuruyan bir elmanın üzerindeki kırışıklıklar gibiydi.Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yapım eki almış bir sözcük vardır? Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?  2 saat 20 dakika süren bir filmin , 3 saat sürmesi için kaç dakikaya ihtiyaç vardır? Medineli Müslümanlara verilen “Ensar” ünvanı ne anlama gelmektedir? Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 24 m' dir. Bu bahçenin çevresine 3 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder? “Dökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?  396, 206, 460, 400 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hareketsiz eklemler vücudumuzun neresinde bulunur?  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? Aşağıdakilerden hangisi melek ve cinlerin ortak özelliklerindendir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?  Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarındanhangisi zarf değildir? Aşağıdakilerden hangisi kuranda adı geçen peygamberlerden değildir? I. İslamiyet’in doğuşuII. Sultan Ahmet CamisiIII. Yazının icadıYukarıda verilenlerden hangileri tarihin ko- nusu içinde yer alır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizin kendisiyle soyunun devam ettiği çocuğu kimdir? A _____ can fly .Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin üretim, dağıtım ve tükretim aşamasında yer almaz? (-45) – (+25) işleminin sonucu kaçtır? 6 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Karşımızdakilerin düşünce, duygu ve kanılarını yenileyerek değiştirmeyi amaçlayan konuşma biçimine ne ad verilir?  Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Heyelan, çığ ve toprak kaymasında can ve mal güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisini almak gerekmez? Annesinin yaşı Sedat'ın yaşının 3 katıdır. Sedat 12 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ne denir?  Aşağıdaki  verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (...)  + 1130 = 1170 işleminde parantez içine hangi sayı gelir? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Aşağıdakilerden hangisi Kayseri' ye bağlı ilçelerden biri değildir? “kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş ” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur?  Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliği?   Ömer, Fatma ve Mehmet’in ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıda numaralandırılarak verilen yapı veorganlarımızdan hangileri solunum sistemindeyer alır?1- Kalp2- Akciğer3- Karaciğer4- Bronş5- Mide Bir sayının 3 fazlasıKalemlikteki kalem sayısının yarısıSepetteki cevizlerin iki katının 4 eksiği Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi verilen sözel ifadelere uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Siyasi partilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük yoktur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir