S:1

Kalemlik ve silgi aldım. Cümlesinde hangi kelime türüne örnek yoktur?

Kalemlik ve silgi aldım. Cümlesinde hangi kelime türüne örnek yoktur? sorunun cevabı "Bileşik kelime" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir cümlenin önerme olabilmesi için gerekli olan koşullardan değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? I. Suyun donması      II.Mumun erimesi       III.Suyun buharlaşması      IV.Su buharının yoğunlaşmasıYukarıdaki olayların hangisi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır ? Hangi çocuğunun okul hazırlığı yaptığını söyleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel  özelliklerimizden birisi değildir?                                                      170’e yuvarlanan en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?  Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz? 17, 6 g  C3H8 gazının tamamen yanması için en az NK kaç L O2 gazı gerekir?(C : 12 ,  H : 1)  16.yüzyılda İpek Yolu’nun önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdaki duygulardan hangisinin ailede olması, aile düzeninin bozulmasına neden olur? “Elma yer misin?”      Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?  17 kalemin bir kısmı satıldı. 5 kalem kaldı. Kaç kalem satılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun artmasında etkili değildir? Seçeneklerde verilen cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi çocukluktan yetişkinliğe doğru geçerken yaşanan psikolojik değişikliklerden biridir? Aşağıdaki organlardan hangisi düz kaslardan oluşur? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler. Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu  katılara örnek gösterilemez? İslam’a çağrının yaygınlaşmaya başladığı dönemde müşrikler zayıf ve fakir Müslümanlara yaptıkları baskıyı arttırdılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bazı Müslümanların Hz. Osman liderliğinde- - - -  hicret etmesine izin verdi.  3 fazlası 5 olan sayının 2 fazlası kaçtır? •  Dişleri temizlemek•  Umre yapmak•  Selamlaşmak•  Yoksula yardım etmekYukarıda verilenler hangi kavramla alakalıdır? I. Vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesini sağlamakII. Korku, coşku, heyecan ve öfke anında metabolizmayı hızlandırmakIII. Bir güçlükle karşılaşıldığı zaman kandaki seviyesi artarak bireyi zor duruma hazırlamakYukarıdakilerden hangileri böbrek üstü bezi tarafından salgılanan adrenalin hormonunun faaliyetlerindendir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur? Alevilikte kurban kesmeye ……………denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki hadislerden hangisi aile içi iletişim ile ilgilidir? Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlara homolog organ denilmektedir.Buna göre,I. Kuşun kanadıII. İnsanın koluIII. Kedinin ön ayağıIV. Sineğin kanadıverilenlerden hangileri homolog organa örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İnönü zaferlerinin önemi belirtilmektedir? “Nazar değmek” deyiminin eş anlamlısı hangisidir? Bir kolideki  50 bardaktan 7 tanesi kırılmıştır.Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?  Halife Kadir Billah, aşağıda- ki hangi Gazne hükümdarına,Sumnat’taki büyük putu kırmasın- dan dolayı “Kehfüddevle Ve’l-İslam” unvanını vermiştir? 1934’te kabul edilen bir kanunla herkesin bir soyadı alması kabul edilmiştir. Yine aynı gün kabul edilen başka bir kanunla da ağa, hacı, hoca, bey ,mola, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.Buna göre çıkarılan bu kanunun aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?  100'e kadar ileri 10'ar sayarken hangisini söylemeyiz? Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? A: .........................B: Fourteen eggs (I) Günümüzde karşılaştığımız birçok şey genleri değiştirilmiş bitki veya bakterilerden geliyor olabilir. (II) Hızla büyüyen somon balıkları, aşı üreten muzlar, karanlıkta parlayan kediler genleri değiştirilen canlılardan yalnızca birkaçı. (III) Şimdiye kadar canlıların genellikle bir veya iki geni değiştiriliyordu. (IV) Artık, bazı bilim insanları amaçlarına ulaşmak için büyük genetik değişimler yapmaya çalışıyor. (V) Yosunları otomobillere yakıt üretecek hâle getirmek gibi...Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde örneklemeye başvurulmuştur? Aşağıdakilerin hangisinde, isim-fiil bir isim tamlamasınıniçinde kullanılmıştır? Hz. Muhammed annesi …………., ölünce dedesi…………..’in yanında kalmıştır.Dedesi ölünce amcası …………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.        Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği bulunuz.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir