S:1

Arılar kovanda bal yaptı. Cümlesi için hangisi söylenemez?

Arılar kovanda bal yaptı. Cümlesi için hangisi söylenemez? sorunun cevabı "3 kelimeden oluşur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda duyu organlarıyla görevleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi eş sesli bir kelime değildir? Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afetve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerdenhangisidir? Ülkemizde ilk defa ve büyük çaplı uluslararası ticaret fuarı hangi ilimizde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde hâl değiştirme gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletlerinden değildir? Tüm sosyal örgütlerde............ esası vardır ve bu örgütlerin gelirleri ............... karşılanır. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? Çok partili hayata geçiş denemelerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisiyle kapatılmıştır? Aşağıdaki çocuklardan hangisi sayıları büyükten - küçüğe sıralamayı doğru yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi gökyüzünü rahat izleyebilmek için şehir dışında, okyanusların ortasındaki adalarda veya tepelerin üzerinde kurulur? .................... but now I prefer watching DVD.A) I went to the theatreB) I used to watch cinema on TVC) I like going to the pop concertsD) I enjoy playing volleyball at the beach "Uzun adam, durmadan ağlıyordu." cümlesinde varlığın biçimini belirten kelime hangisidir? Fatih Sultan Mehmetin ;- İstanbulda medreseler açtırması- Çevre ülkelerden sanatçı ve bilim adamlarını İstanbula getirtmesigibi çalışmaları,aşağıdakilerden hangisini hedeflediğini gösterir? Birlikte düşünülerek verilen kararların daha sağlıklı olduğunu belirten atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Memlûklerde devletin yazışmalarını yöneten birim aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? I. Okuryazar nüfus oranıII. Tarımda çalışan nüfus oranıIII. Şehirde yaşayan nüfus oranıÜlkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır? İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ozan 55 sayfalık kitabın her gün 5 sayafasını okursa kitabı kaç günde okuyup bitirir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? "Ankara" kelimesinin ikinci hecesi aşağıdakilerden hangisidir? Zeliha 13 yaşındadır. Babasının yaşı Zeliha' nın yaşının 3 katının 7 fazlasıdır. 6 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? Spor müsabakalarının toplumsal etkileri üzerine bir tartışma düzenleyen beden eğitimi öğretmeni öğrencilerin konuya farklı bakış açıları geliştirmelerini ve yaratıcı düşünebilmelerini hedeflemektedir.Buna göre öğretmenin kullanması gereken en uygun öğretim yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır? "Karnı ağrıyormuş." cümlesindeki "karın" kelimesinde bir ses olayı görülmektedir. Aşağıdaki cümlelerden aynı ses olayı vardır? Saatte 75 L su akıtan bir çeşme boş bir havuzun çeyreğini 4 saatte doldurduğuna göre havuzun tamamı kaç litredir? Çekirdek ailede hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir? Kısa zamanda binlerceye kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına Kitle İletişim Araçları denir.Buna göre kitle iletişim araçları;BilgilendirmeKamuoyu oluşturmaEtkileşim​Durumlarından hangilerine katkı sağlar? Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? İslâmın yayılmasını engellemek için müşrikler boykot kararı almışlardı. Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür? Kuran-ı Kerimi baştan sona ezberleyen kişilere ne denir.? Öğrenme - öğretme etkinliklerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma uygun hareket eden bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Koşan elbet varır, düşen kalkar;Kara taştan su damla damla akar,Birikir sonra bir gümüş göl olur.Arayan hakkı en sonunda bulur.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiyede sıcaklıkların genelde güneyden kuzeye azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tavuklar ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? Çevre sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir