S:1

Hangi cümlede ünlem işareti kullanılamaz?

Hangi cümlede ünlem işareti kullanılamaz? sorunun cevabı "Sanki senin yaptığını bilmiyorum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır? Dışarıdan bir etki gelmediği sürece hareket edemeyen varlıklar …………………………..Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?                                                                         Sibel’in oturduğu evin kirası her yıl %10 artmaktadır.Sibel’in bu yıl artışla birlikte kirası aylık 726 TL olduğuna göre iki yıl önceki kirası aylık kaç liraydı? Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi kurulmamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi canlıların barınaklarından biri değildir?  “Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur,müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımızvardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugündenkestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya -Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugünelinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarındankaçabilirler…”Atatürk, 29 Ekim 1933Takvimler 1991’i gösterdiğinde Atatürk’ün buöngörüsü gerçekleşmiştir.Paragraftan Atatürk’ü hangi kişlik öelliğ çıarıabilir?  (1) Futbol 22 kişiyle oynanan bir spor dalıdır. (2) Herkesin izlerken zevk aldığı bir şeydir. (3) Bir futbol maçı normal süre olarak 90 dakika oynanır. (4) Bu süre sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım galip sayılırı.Futbol ile ilgili bilgi verilen cümlelerden hangisi “öznel” cümledir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel  araştırma basamaklarının son basamağında yapılmış olabilir?  Kalanlı bir bölme işleminde bölen 15, bölüm 78 ise bölünen sayı en az kaç olur ?   Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümle anlam olarak doğru değildir?  11 den başlanarak ve her adımda 4 eklenerek oluşturulan sayı örüntüsünün 5. terimi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ............................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen maddelerden hangisi karışım değildir?  Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir?  Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu taşıtı değildir? Yüce Allahın 99 güzel ismine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturmaktadır? 5 günde bir kitap alan Fatma, 2 ayda toplam kaç kitap almış olur?(1 ay 30 gün alınacak) Türk edebiyatında ilk makale hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir adımı 50 cm olan Özcan, evden okula 90 adımda yürüyor. Ev ile okul arasındaki yolun uzunluğu kaç m’dir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın küreye benzediğini ispatlar? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan en küçük ve en büyük sayıların farkı kaçtır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içinde disiplin soruşturmasına başlanır?  Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası uzantısıdır? Namaz kılarken farzlardan birisini yapmayan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  Bir çıkarma işleminde fark 6853’tür. Eksileni 538 azaltırsak, yeni fark kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Payı 13 ve paydası 4 olan bileşik kesri tamsayılı kesre çevirirsek, oluşan kesrin payı kaç olur? 6 yüz binlik+4 on binlik+ 7 binlik+ 2 yüzlük+ 6onluk+ 8 birlik oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır? Bir    dağ    yamacı    boyunca    yükseldikçe    ve    Ekvator’dan kutuplara    doğru    gidildikçe    bitki    topluluklarının    kuşaklar halinde    farklılık    gösterdiği    görülmektedir.Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir