S:1

25 litrelik limonata 250 ml bardaklara boşaltılıyor. Kaç bardak limonata olur?

25 litrelik limonata 250 ml bardaklara boşaltılıyor. Kaç bardak limonata olur? sorunun cevabı "40" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin sonuna "– cı" eki getirilerek meslek adı oluşturulur? Tanzimat Dönemi’nde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere “alaturka” ve “alafranga” olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi kararlarından biri değildir? I. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlarlardı.II. Tarımsal üretim yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.III. Göçebelik sona ermiş ve kerpiçten evler yapılmıştır.Yukarıda verilenlerden hangileri Paleolitik Çağda yaşanan olaylardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Bir adam gelip Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ; "Ey Allah'ın Rasulü! Hoş sohbet etmem, güzelce bakıp sahip çıkmam konusunda en çok hak sahibi olan kimdir?" diye sorunca Efendimiz ona 3 kere aynı cevabı vermiştir.Hz. Peygamberin bu cevabı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almıştır? Aşağıdaki   cümlelerin  hangisi    özne  ve  yüklemden  oluşmaktadır?  "Onur yaz tatili için hazırlanıyor." cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? İslamdan önce Arabistan’da yaşanan hayata verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Belirli alanlarda belirli yöntem ve görüşleri benimseyenlerin oluşturduğu birlik; düşünce akımları yani “…izm” lerdir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? MEB Personelinin İzin Yönergesi’ne göre ilçe millî eğitim müdürlerine aylıksız izin vermekle yetkili amir aşağıdakilerden hangisidir? Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Servetifünun edebiyatında ön plana çıkan edebî akımlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bir insanda protein eksikliğine bağlı olarak aşağıda verilenlerden hangisi ortaya çıkmaz?  (I) Onunla çocukluktan tanışıyorduk. (II) Ayrı şehirlerde yaşarken bile bağımızı koparmadık. (III) Gün geldi, büyüdük, iş güç sahibi olduk. (IV) Ben sakin bir hayat sürüyordum. (V) Onun yaşamı ise oldukça renkliydi. (VI) Anlayacağınız her günü başka bir maceraya gebeydi.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklamasıdır? Osmanlı devletinde alınan kararları dine uygunluğunu kim denetlerdi? Aşağıda verilenlerden hangileri sırası ile ilk yazılı kanun ile ilk anayasadır ? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sürecinde yaptığı görevlerden biridir? Örnek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Araca bindiğimizde ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir? Bir minibüste 8 erkek, 8 kadın yolcu vardır.Bu minibüs ile kaç yolcu seyahat etmektedir? Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere tanrı inancını üçlü bir temele dayanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Birgi tarihi kenti hangi ilimizdedir? – “… De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 9. ayet)– “ ‘… Rabbim benim ilmimi arttır’ de.” (Taha suresi, 114. ayet)Bu ayetleri benimseyen kişide aşağıdaki özelliklerden hangisinin gelişmesi beklenir? .  Bir kişinin iyi Müslüman olduğunu gösteren işaretlerden biri de onun lüzumsuz işlerden uzak durmasıdır.Hz. Peygamber bu hadis ile aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?  Yer şekilleri nüfusun dağılışında etkili olan ………………………...... faktörlerdendir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerdeen hangisi gelmelidir? Kurtuluş Savaşı’nda en çok savaş aşağıdaki devletlerin hangisiyle yapılmıştır?  ______ teacher has got a black skirt. 1970 yılında Ermenek’in bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık.Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında daha az etkilidir?                         Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru değildir?  “Bilgisayarlara veri girişi yapmak için kullanılan parçalara giriş birimleri denmektedir.”Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir giriş birimidir?  “Dünya’dan bakıldığında bir arada görülen yıldız kümelerine…………denir”   Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere …….. adı verilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allah’ın her şeyi önceden bilmesi yani neyin, ne zaman, nerede olacağını belli bir ölçü, düzen ve plan içerisinde yaratmasına ne ad verilir? Ah o kadrini bilmediğim günlerKoklamadan attığım gül demeti,Suyunu sebil ettiğim o çeşme,Eserken yelken açmadığım rüzgâr!Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir