S:1

Yarım saatte 30 sayfa kitap okuyan Arda, 120 sayfa kitabı kaç saatte okur?

Yarım saatte 30 sayfa kitap okuyan Arda, 120 sayfa kitabı kaç saatte okur? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir manav almak istenilen narları tartmak için terazinin kefesine 3 tane 2 kg, 2 tane 1kg , 2 tane 500g ve 4 tane 250g lık ölçü birimi kullanıyor.Narların ağırlığı kaç kgdır? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Celal, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı.Celal bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi bir şiir için geçerli olamaz? Hangi kelime hecelerine doğru ayrılmıştır? Türkiyenin üçüncü Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? Akıl-itikat ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile dünya ekonomileri arasında hızla üst sıralara yükselmektedir? Peygamber efendimizin kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir? I. Diş fırçalama II. Mıknatıs III.ÇarpışmaYukarıdakilerden hangisi veya hangileri temas gerektiren kuvvetlere örnektir? Su ve mercimek tanelerinden oluşan karışımı ................. yöntemi ile birbirinden ayırabiliriz.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi davranış hem bize hem de çevremizdekilere zarar verir? • Sözlükte iki kapak arasında toplanmış sayfalar demektir.• Terim olarak; kitap hâline getirilmiş olan Kuranın özel adıdır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A : Do you have a bike ?B : Yes I ____Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır? Davetiye kelimesinde sırayla kaç tane kalın, kaç tane ince ünlü harf vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez? Aşağıdakilerden hangisinin artması difüzyon hızının azalmasına neden olur? İşletmenin niteliğine uygun personel seçimi için aşağıda verilenlerden öncelikli olarak hangisinin yapılması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir? Glikoliz reaksiyonları için,I. Tüm canlılarda ortaktır.II. 2 ATP harcanır.III. Hücrenin mitokondrisinde gerçekleşirverilenlerden hangileri doğrudur? 4 L içinde kaç tane 500 mL vardır? Ortak kullanılan yerlerin temizliği için hangisine dikkat etmeliyiz? Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse dağlar kadar kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim bu kitapları. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum. Kitaplarımın benimle inatlaşması da cabasıydı.Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Aşağıda verilen maddelerden hangisi element değildir? İnsan için önemli olan, yalnızca felsefe metinleriniokumak ve felsefeyi bilmek değil, felsefe yapmaktır.Felsefe yapmak, insanın merak ve hayretine bağlıolarak kendisi, çevresi ve yaşadığı evrenle ilgili sorusorma, sorgulama faaliyetidir. Felsefenin genellikleaynı soruları sormasına rağmen bu sorulara sürekli bircevap arayışı içinde olması felsefe yapmak açısındanönemlidir.Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Osmanlı Devletinin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir? Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:- Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!- Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!- Size emanet edileni koruyun!...Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedeflemiştir? Anında babası bu Odgurmış ol Munı âkıbet tip özüm yörmiş ol Sevinçin yorıglı ay edgü yigit Sözümni yava kılma könlün eşit Katıglan yangılma könilik yolın Yigitlik yava kılma asgın alınKutadgu Biligden alınan parçalardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? ... Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol der oda oluverir. (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)Yukarıdaki ayet Allahın hangi sıfatının bir delilidir? "İğde ağacının kokusu sokağa yayılmıştı." cümlesindeki tamlamanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde görülen sanat alanlarından biri değildir? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde Temmuz ayı sıcaklık ortalaması daha yüksektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir