S:1

Aşağıdakilerden hangisimanevi (iç) temizliktir?

Aşağıdakilerden hangisimanevi (iç) temizliktir? sorunun cevabı "Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Demir-çelik fabrikalarında kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir? İslam’a göre hatadan dönmek bir- - - - , tövbe etmek ise - - - - bir gerekliliktir.Cümlede boş bırakılan yerlere anlama  uygun  olarak  aşağıdakilerden hangileri  getirilmelidir? Türkiye dışardan satın aldığı ham petrolün bir kısmını rafinerilerine, petrol boru hatları ile taşımaktadır. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Ülkemizde “yasama’’ görevini aşağıdakilerden hangisi yerine getirmektedir? Kol ve bacaklardaki atar damar kanamalarını durdurmak için kullanılan lastik bant.        Yukarıda tanımlanan ilk yardım malzemesi aşağıdakilerden hangisidir ? Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasındaki  savaşı sonlandıran antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Ezilmekten çekinme... Gerilmekten sakın!İradenle olmalı bütün uzaklar yakın,Dolu dizgin yaparken ülküne doğru akın,Ateşe atılmalı, denize dalmalısın.Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu ifade eder?  Babam 52 tane ceviz getirdi. 17 tanesini yedik. 13 tanesini de Annem pastaya koydu. Evde kaç tane ceviz kaldı? 54' ten başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Mr. Brown : - - - -?Jack : It is a good educator and entertainer.  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulma sınavına yönelik çalışmalar yapmak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?   Halife III. Yezit’in yerine geçen İbrahim bin Velit, aşağıdakilerden hangisi tarafından tahttan indirilmiştir? 101 001 100 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir yakıt olarak etil alkol ve benzin kıyaslandığında, aşağıdakilerden hangisi etil alkolün benzine göre zayıf yönlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi anne babaya saygı sevgiyi gösteren bir davranış değildir? Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da fethettikleri bölgelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?  44’ten başlayarak ileri doğru ikişer sayarsak 4. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? I.   Dil tarih ve edebiyat tarihi için çok önemli metinlerdir.II. Türk edebiyatının ilk sözlük çalışmasıdır.III. Nutuk (söylev) türünün ilk örneğidir.IV. Dilde yabancılaşmanın görüldüğü ilk eserdir.V. Türk edebiyatının ilk edebîmetnidir.Orhun Abideleri ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisi söylenemez? Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumu neyi ifade eder? En hızlı ulaşım türü hangisidir? “Türkiye topraklarının büyük bir kısmı Asya kıtasında, ufak bir kısmı ise ………………. kıtasındadır.” ifadesinde noktalı yere hangi kıta ismi gelmelidir? Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık, dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir? Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geçmişten günümüze kadar oynadığı geleneksel oyunlardan değildir ?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kırmak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?         3 yıl kaç ay olur? İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? ‘’Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak ……kazanırız.  Yanlış ve kötü davranışları  yaparsak  ………işlemiz oluruz.’’ Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Güneş tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangilerdir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olana (d), yanlış olana (y) yazınız(...) Konya Ovası ülkemizin buğday ambarıdır. (...) Zeytin en çok Güneydoğu Bölgesi’nde yetişir(...) Bilim insanın en önemli özelliği aceleci olmasıdır(...) İbn-i Sina ilk defa dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü dile getirmiştir.(...) İnternet sitelerindeki bilgiler farklı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırılmalıdır. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “egemenlik” ile ilgili hükümlerden değildir? Yarısı 2 olan sayının 2 katı kaçtır? Aşağıdaki illerimizden hangisinin Türkiye’nin yaz (deniz) turizmindeki önemi daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir? “ Bozukları bir kenara ayırıyordu.” Cümlesinin yüklemi için hangisi söylenemez?            Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? –Atatürk’ün ilk askeri başarısıdır.- İtalya ile savaşılmıştır.- Sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.Yukarıdaki bilgilere bakıldığında hangi savaştan bahsedilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir