Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
13 hafta kaç gündür?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
13 hafta kaç gündür? sorunun cevabı " 91" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem’e geçişte görülen ilk eserlerin özelliklerinden biri değildir? Gözde is in her room now. She is studying her lessons - - - -. Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya örnektir?  I. Dünya ticaret yollarının değişmesiII. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılmasıIII. Tımar sisteminin bozulmasıYukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisinin yaşama ortamı yanlış belirtilmiştir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi, Tolunoğulları Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna konulan noktalama işareti yanlıştır?  “Onlar üç saat boyunca otobüs beklediler.” Cümlesinde hangi sözcük birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri değildir? Mehmet Öğretmen: Sigara ve alkol kullanan insanlarda hangi hastalıkların görülme ihtimali daha yüksektir?Serhat: Akciğer kanseriAyşe: ÜlserAhmet : Astım ve solunum zorluğuElif: KızamıkMehmet öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?