S:1

Harun 10 ve Ayşe 13 yaşındadır. 460₺ yi yaşları ile doğru orantılı bir şekilde paylaşacaklarına göre küçük olan kaç para alır?

Harun 10 ve Ayşe 13 yaşındadır. 460₺ yi yaşları ile doğru orantılı bir şekilde paylaşacaklarına göre küçük olan kaç para alır? sorunun cevabı "200" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?A. Anne babaya kötü davranmakB. Dürüst davranmak ve güzel söz söylemekC. Bir insanınyüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemekD. Başkasına ait olan bir şeyi izinsiz almak “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”(Fâtır suresi, 44. ayet) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da ya- lancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)Bu ayetlerde, aşağıdaki yasalardan hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerinden birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi görsel bilgi ve iletişim teknolojileri araçları arasında yer almaz? I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadeniz’de balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? • Akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır.• Mineral madde oranı fazladır.Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin dedesinin adı nedir? Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın “Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir?” sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın sorusuna doğru cevap vermiştir?C) Mustafa          D) Bilge{C}1.    Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın “Türkiye’de ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir?” sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanım’ın sorusuna doğru cevap vermiştir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz- cükler bir arada kullanılmamıştır? Fatma, Esma and Şevval are in the same class and they are very close friends. They are also helpful, hardworking students.They get good grades and get on well with their teachers and parents. Fatma, Esra and Şevval have created a message group to keep in touch with each other. They often share events that happen in school or in their lives. They also ask some questions about their lessons.They use the Internet to practice English and to get help with homework. They have some plans for the future, too. They want to go to the same university and then, to find good jobs.They have created the message group because - - - -  each other. Amilaz enzimi midede çalışmadığı için sindirilmeden kalan nişasta onikiparmak bağırsağına geçer. Burada nişastanın sindirimi son bulur.Nişastanın midede sindirime uğramamasının nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Yurdumuzun orman bakımından en zengin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?  I. şiirAla gözlerini sevdiğim dilber Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmışKısmeti olduğun kullar öğünsünII. şiirSeveriz gördüğümüz âfeti dilber diyerekBaşlarız nâle vü feryâda sitemgar diyerekBu iki şiirin karşılaştırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? PARMAK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Acısı kaç paredir ovanınKaç renkle yetişir gülü yaylanın Dalgası nasıl köpürürNasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim Ben dağları bilirimBu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “köy adlarının değiştirilmesi”, ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır?  • Recep ayının ilk Cuma gecesidir.• Rağbet edilen çok istenen şey anlamına gelir.• Müslümanlar manevi yönden üç aylara hazırlanırlar.Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerdenhangisidir? “Bir hafta ………… gündür.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden biri değildir? Haydar dayının bahçesinde 2965 zeytin ağacı vardır. Zeytin ağaçlarından 1367 fazla elma ağacı vardır. Haydar dayının bahçesinde kaç ağacı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Çokgenlerle ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetle kazanılan eğitim alanındaki haklardan birisidir? Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiyi yalnızca dış görünüşüyle yansıtırsa fiziksel; kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatırsa ruhsal olarak adlandırılır.Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğal kaynakların korunmasında geri dönüşümün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her bisküvinin kütlesi aynıdır. 4 bisküvi 1 kilo geliyorsa, 4 kilo kaç tane bisküvi eder? Osman Bey, ………………………………… Devleti'nin iyice zayıflamasıüzerine 1299'da bağımsızlığını ilan etmiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi maddedir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?  Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve sebze sosları, hardal, bulyon ve sebze çorbaları üreten Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ. adlı işletme hangi ülkeye aittir? Aşağıdakilerden hangisinde basit devre elemanları doğru verilmiştir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ?  Yavuz Sultan Selim’in aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak • Görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup yıllık yağış miktarı 2000 mm’yi aşar•Yıl boyunca yeşil kalan çok zengin bitki türlerinden oluşur•Amazon ve Kongo havzaları ile Endonezya adalarında görülürYukarıda bazı özellikleri verilen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuvay-i Milliye adında direniş hareketlerine başlamışlardır. Buna göre, Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir