S:1

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez? sorunun cevabı "Çocukları arasında cinsiyet ayrımı yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Dengeli ve düzenli beslenen biri için hangisi söylenemez? Toplumsal tabakalar arasında aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen yer değiştirmelere dikey hareketlilik denir.Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek olamaz? Miili Mücadelede savaştığımız düşmanlar ve cepheler eşleştirmesinin hangisi yanlıştır? Bir bölme işleminde bölünen 941,bölen 11 ise; bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Aşağıda üç öğrencinin konuşması verilmiştir. Hangisi yemek yerken görgü kurallarına uygun davranmamaktadır? Sıcaklığı ölçmeye yarayan aletlere ................................... denir.Cümlede boş bırakılam yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aynı görevi yapmak üzere bir araya gelen hücreler ........... oluşturur.Boş bırakılan yere aşağdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki adlardan hangisi özel addır? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan insanların özelliklerinden değildir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının Osmanlı Devleti için sonucu neydi ? I. Yönü değişebilirII. Hızı artabilirIII. DurabilirHareketli cisimlere kuvvet uygulandığında hangileri gerçekleşir? 5 , 8 , 0 , 3 , 1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Duvar ilanları ve reklam panoları ......... ............ aracıdır. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? 3y-2x+3m-7 ifadesinde kaç tane terim bulunmaktadır ? Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna göre bir davranış değildir? Aşağıdakilerden kaç tanesi isimdir?Koştu, Ordu, Kalem, Biz, Geldi Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında;• Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.• Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır.Anayasanın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Aşağıdakilerin hangisinde masalın özelliği yanlış olarak verilmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi en fazla ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret geçmişe göre daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? 787 yumurtayı 30 lu kolilere paylaştırırsak kaç yumurta artar? Köyceğiz Gölü hangi ilimizdedir? Scratch programının kullanım amacını hangisi daha doğru ifade etmiştir? Hangi kelimeler arasında aşağı - yukarı kelimelerine benzer bir anlam ilişkisi vardır? 14 Mayıs 2004 cuma günü doğmuşum. Verilen cümlede dilbilgisi yönünden hangi yazım yanlışı yapılmıştır? Gingivitiste enfeksiyon, diş çevresi destek dokularından hangisini etkiler? Aşağıdakilerden hangisi Muavvizateyn Sureleridir? Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiyede de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Judy : - - - - ?Mary : No, thanks. Im not thirsty. Ali: Is your sister fat?Ayşe: No, ................ . Okul öncesi öğretmeni Nilay Hanım, sınıfta yaptığı bir etkinlikte ilk önce öğrencilerin gözünü bağlamış ve önlerine birer tane meyve koymuştur. Daha sonra öğrencilerden elleriyle yoklayarak önlerindeki meyveyi tanımalarını istemiştir.Buna göre Nilay Öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır? Hz. Muhammed (sav.)in ailesi evlerine gelen konukları­nı en güzel biçimde ağırlamak için ellerinden gelen ça­bayı gösterirdi. Aile fertleri evlerine gelen konuklarının hâl ve hatırlarını sorar, onlara güler yüzle davranırdı.Bu parçada peygamberimizin ailesinin güzel dav­ranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi anne ve babalarımızın oynadığı geleneksel oyunlarsan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir