Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir? sorunun cevabı "Kelime-i Şehadet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ifadelerin başlarına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz.( ...) Tarih çağları, yazı ile başlar. Bu nedenle yazının icadından önceki dönem tarih öncesi çağlar, yazının icadından sonraki dönem ise tarih çağları olarak adlandırılır.( ... )Sosyal Bilgiler dersi, bizi hayata hazırlayan, bize bilgi ve beceri kazandıran, bizim yararlı bir vatandaş ve aynı zaman da iyi birey olarak yetiştirmemizi sağlayan bir derstir.( ...) Urartular Ziggurat adı verilen tapınakları yapmışlar, bu tapınakları ibadet dışında; depo, okul ve rasathane olarak da kullanmışlardır. Bu durum Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlamıştır.( .... ) 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılır.( ... ) Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde geçmişte birçok uygarlık yaşamıştır. Bu durumun sebebi Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinin insan yaşamına uygun olmasıdır. “Köpeğinin adını çomar koydu.”Cümlesinde yazım yanlışı olan sözcük hangisidir? Sue : - - - - ?Martha : I usually go cycling at weekends.  Dirse Han’ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuk büyüdü, gürbüz bir delikanlı oldu. On beş yaşına gelince, Bayındır Han’ın yiğitleri arasına karıştı. Bir gün arkadaşları ile otururken Bayındır Han’ın üç kişinin sağ yanından, üç kişinin de sol yanından, demir kazıklarla zor zapdettiği boğası, bunların elinden kurtulup sağa sola saldırmaya başlayınca herkes kaçmış, Dirse Han oğlu ortada yapayalnız kalmıştı. Boğa üzerine hücum edince yumruğu ile alnının ortasına bir tane yerleştirdi, boğa yere devrildi. Kalkıp hücum etti, akıbeti aynı oldu. Sonunda, oğlan boğayı yendi ve onu öldürdü. Böyle bir yiğitlik görülmemişti. Bu olayın sonunda oğlana “Boğaç” adı verildi.Bu hikâye aşağıdaki eserlerin hangisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi 40 ve 72’ nin ortak bölenlerinden değildir?  “Bismillâhirrahmânirrahîm.” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Powerpointte özgü menüler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?   ''Euzübillahimineşşeytanirracim'' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Dijital ortamlarda bilgi (resim, müzik…) ve komutları kaydetmek için kullanılan birimlere ne denir ? Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Anadolu’da fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir? ” Öğrenciler okulun bahçesinde toplandılar. ” cümlesindeki tamlamanın türü nedir?  Sert sularla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?