S:1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin as. Kız çocuklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin as. Kız çocuklarından biri değildir? sorunun cevabı "Ayşe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize annelik yapmamıştır? ... Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. (Bakara suresi, 201. Ayet)... Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! ... Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği yükler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı... (Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Teknolojinin olmadığı eski çağlarda insanlar hangi yön bulma yönteminden daha fazla yararlanmış olabilir? Kenar uzunlukları 55 m, 60 m ve 70 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 5er m aralıklarla bir sıra kaç ağaç dikilir? Who - - - - the chocolate? Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet dönemi fikir akımlarından biri değildir? Hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden değildir? Peygamber Efendimizin Medinede hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıda verilen ikili maddelerden hangisindekilerin tamamı pürüzlü maddelere örnek verilebilir? Uzunlukları toplamı 66m olan iki çemberin yarıçapları toplamı kaç m dir?(π=3 alınız) Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapacağı işlerden biri değildir? Cahiliye dönemi Arabistan yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin mensubunun olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? 1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tanzimat romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ............... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir dalga leğenindeki periyodik dalgaların 8 ardışık dalga tepesi arası uzaklık 28 cm olduğunagöre dalga boyu (λ) kaç santimetredir? Günde 2 çikolata yiyen Hasan, 8 günde kaç çikolata yer? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için söylenemez? a= 45 610 b= 123 543 c= 9 999 d= 123 099 e= 48 001 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi şehir elektriği ile çalışmaz? İçinde yer aldığımız, sevgi ve saygı tattığımız ilk kurum nedir? Bilinci kapanan bir kişide, solunum yolunu tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği okul kurallarından biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Her şeyi yapmak isteyen, hiçbir şey yapamayacaktır. Öyle insanlar tanırız ki neyi yapıp neyi yapamayacaklarından emin olmadıkları için bazen İş hayatında kolayca başarı kazanabilirdim. bazen de Eğer politikaya atılsaydım, mutlaka başarılı olurdum. derler. Hiç kuşkunuz olmasın ki bu gibiler, her zaman amatörlükten ileri gidememiş besteci, iflas etmiş tüccar ve başarısız politikacı olurlar. Yaşamak sanatı da iyi bir hedef seçebilmekten ve bütün gücünü ona ulaşmak için kullanmaktan ibarettir.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insan hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi Tevhit inancına uygun bir görüş değildir? Aydınlatma teknolojileri ile ilgili olarak;I. Madencilerin yer altında çalışmaları sağlanır.II. Okyanus ve denizlerin derinlikleri araştırılabilir.III. Fabrikaların geceleri de üretime ara vermeden çalışmaları sağlanır. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Klasör ve dosya oluştururken aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisini kullanabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Oruç, insana zamanı kullanma bilincini nasıl kazandırır? sorusuna verilebilecek doğru cevaplardan biri olamaz? Bir yolculuk sırasında aracın kaç km hızla gideceğine yolcular karar veremez. Çünkü bunun bir kuralı vardır. Bu cümleye göre hangisi doğrudur? Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?I. Görüntü düzdür.II. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.III. Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığı eşittir. Paramın 5 tanesi 10 TL, 5 tanesi 20 TL, 4 tanesi 50 TL, 2 tanesi 100 TL dir.Paramın tamamı kaç tane 50 TL olur? Bir karenin köşe koordinatlarından üçü A(4, - 2), B(- 1, - 7), C(4, - 7)dir. Buna göre karenin dördüncü köşesinin koordinatları nedir? I-Mekkeden Medineye hicretII-Habeşistana hicretIII-Hz. Peygamberin Kâbe hakemliğiIV-Bedir savaşıYukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir