S:1

Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır.

Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır. sorunun cevabı "Göreve giderken" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Güneş balçıkla sıvanmaz. atasözünün anlamına uygundur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kitabımın 1. gün 25 sayfasını ikinci gün bunun 2 katını okudum.Toplam kaç sayfa okudum? Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır? "İnsan Hakları Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul ediliş tarihi aşağı­dakilerden hangisidir? Kalmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaşamak anlamında kullanılmıştır? Suna 21.30da uyuyup, 07.00da kalkmıştır. Toplam kaç saat uyumuştur? Kime dokunsam sensinKimi çağırsa dudaklarım...Başımın tacı, canım efendim.Görünmez çığlıklarımı görenEğilmez başımı öpensin.Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlatım vardır? 568 sayısının 5 katı kaç eder ? Selam olsun, Anadolunun orta yerinden, Türkiye halkının bağrından dünyaya seslenmiş olan ...ya; Halkı seven, halkın sevgilisi olmuş ...ya;Halkın ağzından konuşmuş ve halkı kendi ağzından konuşturmuş ...ya;Yüreğini, düşüncesini ezenlere karşı ezilenlerden yana koymuş ...yaYukarıdaki dizeler, kime ait olabilir? İslam tarihinde Mekkeden Medineye hicret eden (göç) müslümanlara ne ad verilir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevlerinden değildir? Boyutları 3,6 m, 4,5 m ve 7,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun bütün yüzleri, parçalanmamış fayanslarla döşenecektir.Buna göre, aşağıda kenar uzunlukları cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslardan hangisi kullanılamaz? Hangi cümlede soru zamiri vardır? I. İnönü Savaşında Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından faydalanarak Türk ordusuna saldırmış fakat Türk birlikleri hem Çerkez Ethem isyanını bastırmış hem de Yunanlıları durdurmuştur.Bu bilgilere bakılarak;I. Türk ordusu iç sorunlarla uğraşmıştırII. Türk ordusu başarı kazanmıştırIII. Türk ordusunun gücü ve otoritesi artmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Verilen kelimelerden hangisi iki hecelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde harf sayısı diğerlerinden daha azdır? 1- turp 2- turunç 3- turna 4-turşuNumaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün kız kardeşinin adı nedir? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi ..................... iman etmiş olamazsınız.Yukarıdaki hadisi hangi kelime doğru tamamlar? Toplumların küçükleri için okul ne ise büyükleri için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okutalım. Büyüklerin eğitimi unutulursa küçükler de karanlığın etkisi altında kalacaklardır. Bu bakımdan tiyatro okul kadar, hastane kadar önemlidir. Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür.Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği anlatılmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme yoktur? Kurtuluş Savaşının ilk siyasi belgesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinde farklıdır ? I. Yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamakII. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmakIII. Öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermekIV. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre mecburi ilköğrenim çağında bulunanların gidebilmeleri için yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirme amacıyla açılırlar? Aşağıdakilerden hangisinin çalışmaları İonya Okulu adını almıştır? Başlama tekbiri, ayakta durmak, rüku yapmak, secde etmek, oturmak ve selam vermekten oluşan ve akıllı, ergen ve Müslüman kişiye farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğimizi sağlamak için yapmamız gerekenlerden değildir? Öğrencilere konu ile ilgili yeni bir problemi çözmeleri için ödev verme aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisini gerçekleştirir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyada nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir? Işık yayarak çevresini aydınlatan her cisim ışık kaynağıdır.Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Ressam - - - -. Güz akşamında, batan güneşin ışıltısında ağaçların yumuşattığı kızıl kahve- rengi toprağı çizer. Körpe kayın ağaçlarının karanlık yüzlerindeki karamsı yeşili çizer. Sarımtırak yapraklardan oluşmuş örtüyü, mavimsi gri gökyüzünü resmeder.Bu metindeki düşünce akışını sağlamak için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fikretin sesi telefonda yankılandı ( ) ( ) Getiririm neden getirmeyeyim ki( ) Ne istediniz de getirmedim ( ) ( ) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilir? ‘‘Mondros Ateşkes Antlaşmasının Doğu Anadoluda bir Ermeni Devletine yer hazırlama özelliği vardır.Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bu bilginin kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi dipnotta yer verilecek bilgilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir? Hz. İbrahimin yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir? Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watttır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir