S:1

Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir? sorunun cevabı "Tiyatro " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Amcamın ineklerinden biri günde 24 litre diğeri 27 litre süt veriyor. Bir haftada bu inekler toplam kaç litre süt verir? I cant buy this t-shirt because I havent got - - - - money with me now. Cesur kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" doğru yazılmamıştır? Okul kelimesinin eş anlamlısı nedir? Elektrik devrelerindeki tellerin aşırı ısınmasıyla oluşabilecek tehlikelere karşı önlem olarak - - - - adı verilen araçlardan faydalanılır.Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ankara sözcüğü ismin hangi halindedir? Mitoz bölünme ökaryotik canlılarda büyüme, yenilenme ve onarım olaylarında etkilidir.Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmemiştir? MS 395 yılında ikiye bölünen imparatorluk, aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul Hükümeti, Salih Paşayı Temsil Heyeti ile görüşmesi için Amasyaya göndermiş ancak alınan kararlardan Mebusan Meclisinin açılması dışındaki kararları kabul etmemiş; Meclisin İstanbul dışında açılmasını da anayasaya aykırı bulduğu için reddetmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Milli mücadelenin gücü kabul edilmiştir.II. Temsil Heyeti resmen tanınmıştır.III. İstanbul Hükümeti otoritesini kaybetmemeye çalış-mıştır.IV. Milli Mücadeleye katılım azalmıştır. Eğitimi tek çatı altında toplamak amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi kabul edilmiştir? Hangi cümlede daha fazla kelime vardır? Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınlaYılın altı ayında yağıp duran karınlaVe soğuk sularınla, serin rüzgârlarınlaGözümde tütüyorsun can şehir. Yavuz Bülent BâkilerBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir? 1. Zengin ve fakir ayrımı ortadan kalkar.2. İnsanın yardımsever olmasına katkı sağlar.3. Malın, manen temizlenmesini sağlar.4. Kişinin duygu dünyasını zenginleştirir.Yukarıdakilerden hangisi hac ibadetinin kişiye sağladığı faydalardan biridir? Osmanlı döneminde bazı zenginler muhtaç kimseleri incitmemek için farklı bir yol izlerdi. Örneğin bir zengin, mahalle bakkalının borç defterindeki herhangi bir yoksulun borcunu gizlice öderdi. Bakkalı da kimin ödediğini söylememesi konusunda uyarırdı.Buna göre, zenginleri böyle davranmaya yönelten asıl gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (...) kullanılması yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde ʽʽ-ler,-larʼʼ ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede yürür. ( Enbiya suresi,33. Ayet)Bu ayet, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının yarısıdır. Uzun kenarı 54 cm olduğuna göre çevresi kaç cmdir? Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış yerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Fiziki haritalarda kullanılan renklerin anlamı ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi okul servisi içerisinde iken uymamız gereken kurallardan birisidir? gecekondu – evli – kapıkulu – adam sözcükleri yapısına göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? Uygurların diğer Türk topluluklarından farklı olarak kalıcı eserler bırakmalarının nedeni olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 21 - ( 32 +23 )= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde; hava yolu, kara yolu ve deniz yolu ulaşım araçlarına ait örnekler sırasıyla doğru verilmiştir? 50 040 001 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Asurluların en ünlü kütüphaneyi oluşturdukları şehir aşağıdakilerden hangisidir? Çok mutlu olduğumuzu hangi deyim ile ifade ederiz ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakı- lamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sıramı başkasına verdiniz( ) benim için şeker koyarken kaşık kullanmadınız( ) benden özür bile dilemediniz( ) bu doğru mu( ) cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir