Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi baskılara rağmen Peygamberimizin davetine uyup iman eden genç isimlerden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi baskılara rağmen Peygamberimizin davetine uyup iman eden genç isimlerden değildir? sorunun cevabı "Ebu Talip" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir? Tüm resmi kurumların elektronik ortamda hizmetlerini paylaştıkları ortak platformun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde insan, doğa güzelliklerini dile getirmek, övmek amacıyla söylenmiş şiirlere verilen addır?  Üç terimli bir toplama işleminde toplam 837 dir. Terimlerden biri 376, diğeri 218' dir, üçüncü terim kaçtır?  75, 84, 66 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunun bir kanıtıdır?  Cenabı Allah, insanları iyiye ve doğruya yönlendirmek için ne göndermiştir? 14 - 5 . 2 - 3 + 2 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?  1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükümetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?  Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla       mücadele etmiştir?   1-Eye = Göz2-Bacak = Leg3-Hair = BurunEşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Mekke’den gelen muhacirleri Medineli Müslümanlar ile kardeş ilan etmişti. Medine’de yaşayan Yahudi kabileleri ile de bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Medine’deki kabileler arasında bir anlaşmazlık çıktığında aralarında uzlaşma sağlardı.Bu metinde, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki konulardan hangisine verdiği önem vurgulanmaktadır?