S:1

Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? sorunun cevabı "Fiş ve fatura almaz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?  Aşağıdaki ürün-şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu yanlış verilmiştir?    “Haftada 7 bardak süt içiyorum.” diyen Mustafa, haftada kaç yarım bardak süt içmektedir? Günlük hayatta televizyonu, cep telefonunu daha çok hangi amaçla kullanırız? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz, “Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz.” buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biri değildir? Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir? Bilgisayarımızdaki dosya ve klasörlerimiz bilgisayarımızın sabit diskinde bir yer kaplar. Her bir dosya ve klasörün bilgisayarda ne kadar yer kapladığını (boyutunu) nasıl öğrenebiliriz?  I)   SoruII)  GensoruIII) Meclis araştırmasıIV) Meclis soruşturmasıV) Genel görüşmeMeclisin bilgi edinme ve denetim yollarından hangilerinde, Meclis çalışmasını bir komisyon vasıtasıyla yürütür? ._______ is a big bird. It has got wings but it can’t fly. 7x7x7 çarpımının üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir? 1. Pencereden düşen saksı                    2. Yokuş yukarı fırlatılan oyuncak araba3.Parkta kaydırakta kayan çocuk  Yukarıdakilerden kaçıncı sıradaki yavaşlayan hareket yapar?  İlk kimlik kartı kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır? Ambulans, polis arabası ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir?     Aşağıdakilerden hangisi “Niçin Allah’a ibadet edilir?” sorusunun cevabı olamaz? Hi, my name is Karen. I am 25 years old. I live in England but I am not English. I am Spanish. I am a doctor at a hospital and I love my job. I get up very early and go to work at 07.00 in the mornings. I have blue eyes, long straight fair hair. I am shy and I don’t like talking much. My favourite hobby is listening to music but I can’t sing a song.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "4123" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül (yer almaz) etmez? 1 onluk, 9 birlikten oluşan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi devlete ait bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesidir? …………………….. İstanbul’dur.Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur. Nehir kenarları ve deniz kıyıları —————— için tercih edilen yerlerdendir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Yerli” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çekmez? • Elektrik enerjisine dönüştürülebilir.• Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur.•  Kullanımı sırasında atmosfere zehirli gazlar verilmez.Özellikleri verilen enerji türü aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir? Birler basamağındaki sayının basamak değeri 8, onlar basamağındaki sayının basamak değeri 40 olan sayı kaçtır? Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Bilig’teki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasalarını hangi uygarlık uygulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım  türlerinden  biri  değildir? Defterimi aldım. En beğendi-ğim manzum menkıbeyi açtım. Yavaşça okumaya başladım. Bu, yerde bulduğu kırık bir kalkanla zırhlı iki düşman süvarisine hücum eden ihtiyar bir sipahinin hikâyesiydi. Genç doktora, bu kahramanın yiğitliğini iyice duyurabilmek için sesime bir ahenk vererek okuyor, çarpışmanın heyecanını tasvir eden yerlerde duruyordum.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden  hangisi  ülkemizdeki popülasyonlardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?         Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini “Kaşgar”a nakletmiştir?  198˃AYukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Ses dalgalarının sert bir düzeye çarpıp tekrar kaynağına dönmesine ne ad verilir? “ Sıla evi temizledi.” Cümlesinde “ Sıla “ yerine hangisi gelebilir? "Ali kendi semtinin futbol kulübüne üye oldu." Yukarıdaki cümlede hangi sebep yer almaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir