S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Büyük taşları ufaltarak duvar yaptılar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Gravatar
Çaylak
Anomindersi

Doğru bildim. Yaşasııın.

Gravatar
Çaylak
Anomindersi

Doğru bildim.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Savaşta müminler arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle birlikte namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Onlar secde ettikten sonra geri çekilip düşmana karşı dursunlar ve yerlerine henüz namaza durmamış olan diğer topluluk gelsin. Onlar da tedbirli şekilde ve silahlarını yanlarına alarak seninle beraber namaz kılsınlar.” (Nisâ suresi, 102. ayet)Bu ayetten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki öğrencilerden hangisi millî kültürümüze ait olmayan bir davranış söylemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcü- ğün sesteşi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir? Mustafa’nın yaşadığı mahallede sağanak yağışlar derenin taşmasına, can ve mal kaybının yaşanmasına yol açmıştır.Mustafa’nın, bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki kararı, zorunlu hâllerde yasal süreye ek olarak kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir? Boy  :Hey, you look very happy. Would you like to tell me the reason?Girl  :My dreams are finally - - - -.Boy  : What do you mean?Girl  :I am going to move to France for my future career.Boy  : I am so happy for you, congratulations ! Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? Türkiye fiziki haritası üzerinde hangi bölgede kahverengi alanlar daha fazla geniş yer kaplar? 1. Ben çürük işlere girmem.2. Dolaptaki elmalar çürümüş.3. Çürük sandalyeye oturunca düştü. “çürük” kelimesi yukarıdaki tümcelerin hangilerinde temel anlamıyla kullanılmıştır?   Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Petrolün ayrıştırılmasıyla elde edilen yakıtlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cam, plastik, mum gibi belli bir kristal yapıya sahip olmayan maddeler aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnektir? Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? 156’ dan başlayarak ileriye doğru altışar ritmik sayarken 4. sırada söylediğimiz sayıyı yuvarladığımız en yakın onluk kaçtır? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?  13 aylık olan kardeşim 7 ay sonra kaç aylık olur? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlamca farklıdır? Tom: How did you come here last night?Sam: I - - - - here by taxi. Hacla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bireylerin sorunlar karşısında başvuracağı kurumlar arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartılı söyleyiş”e başvurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı ve anlamlıdır?   I- Toz şeker           II-  kitap               III- ZeytinyağıYukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri bulundukları kabın şeklini alır? The weather is - - - - cold to go out. Let’s stay at home. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden değildir? Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Savunma Bakanlığı'na zorunlu olmadıkça Osmanlı Devleti'nin bu büyük savaşa girmemesi gerektiğini belirtmiştir.Mustafa Kemal'in bu endişesinin,I. Devletin zor durumda bulunması II. Küçük çapta bir savaş olması,III. Devletin kaynaklarının yetersiz olması durumlarından hangisi ya da hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?  Sivas Kongresi’nin amacı neydi?  Bir kar ülkesidir alabildiğine ıssızSessizliğin donarak katılaştığıBu dizeler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa şiirin uyak örgüsü “sarma uyak” olur? Hangisi geri dönüşümü mümkün atıklardandır? (I) Bir cuma günü, Necip Fazıl ve ben, ikimiz de parasızdık. (II) Öğle yemeği zamanı çoktan geçmiş ve Beyoğlu’nda Petrograt’ta önümüzdeki çayları, çabuk bitmesin diye yudum yudum içiyor, Peyami Safa’nın idare ettiği Cumhuriyet’in edebiyat sayfası için yazılarımızı hazırlıyorduk. (III) Necip esasen yazı yazarken hırçınlaşır, yüzündeki rakamlar bu buluş Peyami Safa’nındır harekete geçer ve bir kerrat cetvelini(çarpım tablosunu) andırırdı. (IV) Kalktı, bir başka masaya gitti, oturdu, yazmaya başladı… (V) Yavaşça ensesinden baktım; yazının başlığı Açlık” idi.Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Dünya’yı iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi İP Adresine doğru bir örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” duygusu hakimdir?       Bir deste kalemin 4 tanesi sarı, 3 tanesi mavi, geri kalanlar ise yeşildir. Yeşil kalemlerin sayısı kaçtır?  Yesterday, something bad happened to me at school. My friends and I were in the school garden when I suddenly fell and hurt my knee. Upon seeing me lying on the ground, my friends came and helped me stand up. They immediately called the ambulance. At that moment, I really understood what friendship means. I felt very happy because my friends were all there to help me.    When did his friends see and help him?  I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyam’dır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir