S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? sorunun cevabı "Kedisi tekir canavar gibiydi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İnternet sitelerine girerken adres satırında sadece İngilizce karakterler kullanılır. Türkçe harf kullanılamaz.Yukarıdaki kurala göre aşağıdaki internet adreslerinden girerken hangisi hatalı yazılmıştır? I. 1/1.000.000II. 1/500.000III. 1/200.000Yukarıda ölçeklerin ayrıntıyı gösterme bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Obam, yurdum talan oldu, Destanlarım yalan oldu,Yollar birer yılan oldu, Kervanlarım geçmez gayrı.Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur? Ilgıt ılgıt esen yellerEsip esip yâre değmeli değilAk elleri elvan elvan kınalıKaradır gözleri sürmeli değilBu dizelerde geçen ikilemelerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğü bulaşmak anlamında kullanılmıştır? İki basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? İslamiyetten önceki döneme ne denir? "Bizim yaşadığımız yerde herkes merak ettiği konuda araştırma yapabilir, elde ettiği bilgileri başkalarıyla paylaşabilir"Bu anlatılana göre o ülkede, aşağıdaki özgürlüklerden hangisinin var olduğu söylenebilir? Kolay sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız İsra: 15Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? XV. ve XVI. yüzyıllarda İpek ve Baharat yollarını denetim altına alan Osmanlı Devleti, beklediği ekonomik kazancı elde edememiştir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? Demir tozu ile kumu hangi yöntemle ayırabiliriz? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir? Topçu birliği ilk defa hangi padişah zamanında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! buyurdular. Bu dehşetli ikaz üzerine yanında bulunan sahabiler; Kimin burnu sürtülsün ya Rasûlallah? diye sordular. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi:.............................Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)in burnu yerde sürtülsün dediği gruptan değildir? Gösteri sirkindeki bir fil iki ayağı üzerine kalkarak seyircileri selamlıyor.Buna göre filin;I. Yere yaptığı basınç değişmez.II. Yere yaptığı basınç artar.III. Yere uyguladığı basınç kuvveti değişmez.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? Peygamber efendimiz, düzenli olarak Mescidi süpüren zenci bir kadın, öldüğünde mezarına gidip hayır duada bulunmuştur. Bunu hangi amaçla yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sezgisel öğrenmenin temsilcilerindendir? Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Bingazi şehirlerini Uşi Antlaşmasıyla, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakmak zorunda kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik haklarımızdandır? Bir miktar para 4 kardeşe eşit olarak dağıtıldıktan sonra 3 lira artmıştır.Dağıtılan para miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 39' un 9 katının 239 fazlası kaçtır? 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazımı yanlıştır? Anadoluda birçok medeniyetin kurulup gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatısların çekme özelliğinden yararlanılmaz? Aşağıdakilerden hangisinde 4 er ritmik sayarken söylemediğimiz bir sayı vardır? Ağaç, bir ulusun yaşamında önemli bir yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca önem vermişlerdir. Ağaç sevgisi Türklere ataların- dan miras kalmıştır.Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? İç çekirdek, manto, yer kabuğu, dış çekirdek Dünyamızın katmanlarıdır.Bu katmanların en içten dışa doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir? Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır...Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Manyetik pusula MS 100 yılında Çinliler tarafından geliştirilmiştir. Araplar onu 1200lü yıllardan itibaren kullanmaya başlamışlardır. Avrupanın ilk kutulu pusulası ise 1190 yıllarında geliştirilmiş ve uzun deniz yolculuklarınıkolaylaştırmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 40 kilogramı şeker olan 320 kilogramlık şekerli su karışımındaki su oranı yüzde kaçtır? Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:• Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.• Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.• İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Gençliğimde çok kitap okudum - - - - önemli olan okumak değil, okuduklarını uygulamakmış.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir